1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en overordnet plan for finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Svært mye av det som bygges av kollektivinfrastruktur og vei i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3.

Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune samarbeider om planen.

Det overordnete målet for Oslopakke 3 er å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i hovedstadsområdet.

Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen. Bompengeinntektene fordeles 60/40 mellom Oslo og Akershus.

Revidert avtale for Oslopakke 3 for perioden 2017–2036 har en økonomisk ramme på 74 mrd. kr (kun bompenger).

Dette skal pengene brukes på

  • Store prosjekter som E18 Vestkorridoren, E16 Sandvika-Wøyen, E18 Bjørvikaprosjektet, E6 Manglerudprosjektet, Rv 4 Kjul-Rotnes m.fl.
  • Større kollektivprosjekter, Fornebubane, baneløsning Nedre Romerike, ny T-banetunnel Oslo sentrum.
  • Drift- og småinvesteringer i kollektivtrafikken, som oppgradering av T-banelinjer og trikketraséer, holdeplasser og kollektivknutepunkt samt tiltak for sykling og gåing og trafikksikkerhet.
  • Andre sykkel- og veitiltak for riks-, fylkes-, og lokalvei i Oslo og Akershus.
  • Statens jernbaneinvesteringer i Oslo og Akershus, som for eksempel Follobanen, regnes som et statlig bidrag i avtalen. Det brukes ikke bompenger på jernbaneinfrastruktur, men på mindre tiltak som innfartsparkering ved jernbanestasjoner og holdeplasser.
    For perioden 2017-20 skal det årlig brukes cirka 400 millioner  kr i bompenger til drift av kollektivtrafikken i Akershus og cirka 295 millioner  kr til lokale veitiltak i Akershus.

Styringsgruppe

Partene i Oslopakke 3 er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med vegdirektøren, jernbanedirektøren, byrådet for miljø og samferdsel i Oslo og fylkesordføreren i Akershus. Prioriteringene i Oslopakke 3 revideres normalt hvert fjerde år. Hvert år legger styringsgruppa fram et fireårig handlingsprogram som godkjennes i fylkestinget i Akershus, bystyret i Oslo og Stortinget (i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet).

Mer informasjon

Oslopakke 3 på Vegvesenet sin informasjonsside om Oslopakke 3.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet