1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Innfartsparkering

Innfartsparkering er en viktig del av det samlede transportsystemet og kan være et bidrag for å begrense utslipp fra klimagasser.

  • Innfartsparkering på Ski stasjon
    Innfartsparkering på Ski stasjon Foto: Foto: AFK

Innfartsparkering er parkering ved en stasjon eller holdeplass hvor de reisende parkerer bilen eller sykkelen og tar resten av reisen med kollektivtransport, for eksempel buss eller tog. Innfartsparkering er dermed en viktig del av kollektivsystemet i Oslo og Akershus.

Innfartsparkering kan bidra til å begrense utslipp av klimagasser fra veitrafikken dersom den totale distansen som kjøres med bil blir redusert. Parkeringsplassens størrelse, lokalisering og bruk har også betydning for det lokale miljøet, som luftkvalitet, støy, trafikksikkerhet og arealbruk. Det var litt over 9 000 innfartsparkeringsplasser for bil i Akershus per september 2014.

Strategi for innfartsparkering

Akershus fylkeskommune samarbeider med Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen om drift og utbygging av innfartsparkeringstilbudet for bil- og sykkel i Oslo og Akershus. Mange steder er også kommunene involvert i arbeidet. Partene har i felleskap utarbeidet en strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Fylkestinget vedtok strategien 22. september 2014. Strategien er felles for Oslo og Akershus. Endelig versjon av strategien blir klar i løpet av vår 2015.

Les strategi for innfartsparkering for Oslo og Akershus

Statistikk om antall innfartsparkeringsplasser i Akershus

 

Kart over innfartsparkeringer

Kartet viser innfartsparkeringer for tog (rød), buss (blå), t-bane (grønn), båt/buss (lilla) og båt (båt). Informasjon om hvorvidt det er sykkelparkering og ladestasjoner for el-kjøretøy er tilgjengelig for hver enkelt parkering.