1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Fornebubanen

Oslo og Akershus planlegger t-bane fra Fornebu til Majorstuen.

Hva er Fornebubanen?

I samarbeid med Bærum kommune utarbeidet Akershus fylkeskommune en reguleringsplan for en automatbane mellom Lysaker og Fornebu som ble vedtatt i 2005. I mai 2007 vedtok Akershus fylkeskommune at det i stedet skulle bygges bybane til Fornebu. Utredningsarbeidet som fulgte medførte at Akershus fylkeskommune i desember 2012 besluttet at bane med metrostandard skulle utredes videre som eneste alternativ.

Fornebubanen planlegges som en del av T-banenettet i Oslo og Akershus. Banen skal betjene strekningen fra Fornebu senter, via Lysaker og Skøyen og med en tilkobling til det øvrige T-banenettet ved Majorstua stasjon.

I Bærum planlegges for en driftsbase ved endestasjonen «Fornebu senter». Derfra planlegges stasjoner ved «Flytårnet», «Arena» og «Lysaker stasjon». Næringsområdet ved Arena stasjon er under bygging, med ferdigstillelse av første byggetrinn sommeren 2015. Her er tilrettelagt for nytt stasjonsområde og nedgang til stasjonens plattformer. Det tilrettelegges for utbyggingsprosjekter både over og inntil banetrasèen og stasjonsområdene.

På Oslosiden planlegges stasjoner ved Vækerø og Skøyen med tilkobling av banen ved Majorstua stasjon. Banestrekningen i Oslo er på 5.2 km og i Bærum er strekningen på 3.1 km, totalt 8.3 km.

Hele banestrekningen er planlagt for 8 avganger i timen med en reisetid fra Fornebu senter til Majorstua på ca. 12 minutter.

Organisering

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune samarbeider om planlegging og gjennomføring av Fornebubanen. Reguleringsplanene utarbeides som ett sammenhengende komplett prosjekt, men det er to prosesser i arbeidet med reguleringsplan. Oslo kommune er reguleringsmyndighet for den delen av banen som går i Oslo, og Bærum kommune er reguleringsmyndighet for delen av banen som går i Bærum. Det er derfor et tett samarbeid både administrativt og politisk mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Akershus fylkeskommune om planlegging og etablering av baneprosjektet.

Prosessene i Oslo og Akershus

Akershus fylkeskommune og Byrådet i Oslo kommune har vedtatt at t-bane fra Fornebu via Lysaker og Skøyen til Majorstua skal utredes videre.

Reguleringsplanen for strekningen i Bærum skal behandles i Bærum kommunestyre i juni 2015 og det er forventet et endelig vedtak på reguleringsplanen i Oslo før sommeren 2016. Arbeidet med et forprosjekt og KS2 for å kvalitetssikre planer og kostnadsvurderinger kan igangsettes når reguleringsplanen er vedtatt i Bærum kommune. Etter et positivt vedtak av forprosjekt og KS2 kan det tas endelig stilling til gjennomføringen av prosjektet.

Økonomi

Kostnadene for gjennomføring og etablering av Fornebubanen er anslått til ca. kr 10 milliarder. Kostnadsanslaget er vurdert i 2013 med en usikkerhetsmargin på ca 25 %.

Det forutsettes at staten bidrar med minst 50 % av prosjektkostnadene gjennom inngåelse av bymiljøavtaler. Det foreligger et grunneierbidrag på kr 500 millioner og et bidrag fra Oslopakke 3 på kr 1.2 millioner. Resterende finansiering skal dekkes av bidrag fra grunneiere ved vedtak om merutnyttelse på utbyggingsområdene på Fornebu og langs banestrekningen for øvrig.

Fremdrift

Det planlegges byggestart i 2019 og en ferdigstillelse i 2024.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet