1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Follobanen

Follobanen blir oppgradert og blir dermed det største samferdselsprosjektet i Norge. Her kan du lese mer hva som skal gjøres på Follobanen, og hvilke følger utbedringene vil få.

 • Foto:

Dette omfatter Follobaneprosjektet

 • Follobanen får landets hittil lengste jernbanetunnel.
 • Det blir nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski.
 • Nye Ski stasjon blir bygget.
 • Det blir betydelige arbeider på Oslo S.
 • Det blir omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og Ski stasjon.

Follobanen vil tilrettelegge for flere person- og godstog, gi et mer forutsigbart tilbud og føre til redusert reisetid. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen, som er det travle navet i norsk togtrafikk, gi en ny hverdag for togpassasjerene til og fra Oslo S.

Noen fakta om Follobaneprosjektet

 • Follobaneprosjektet er Norges største landbaserte prosjekt i nyere tid.
 • Det blir lagt 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, med landets hittil lengste jernbanetunnel (19,5 km).
 • Follobanen skal være ferdig i løpet av 2020.