1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Samarbeid og prosjekter

Akershus fylkeskommune deltar i en rekke prosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og har følgelig mange samarbeidspartnere. Innenfor samferdselssektoren er det naturlig at vi samarbeider nært med våre 22 kommuner, regionsrådene, Oslo kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Ruter og flere.

Det er viktig at fylkeskommunen deltar aktivt i prosjekter som berører våre kommuner, fylkesveger og kollektivtransport. Dette favner bredere enn det som er strengt knyttet til våre ansvarsområder for å sikre best mulig utvikling av samferdsel og by- og tettstedsutvikling i fylket.

Les mer om noen av prosjektene og samarbeidene vi er involvert i:

 

Kontakt

Thomas Tvedt
Fylkesdirektør samferdsel