1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Nyheter

Gang- og sykkelvei i Nes åpnet

Publisert 24.05.2017 kl.11:48 / Sist endret: 24.05.2017 kl.16:04

Tirsdag 23. mai ble den nye gang- og sykkelveien langs fv. 175 mellom Haga stasjon og Munkerudteiet åpnet. Solveig Schytz, leder av hovedutvalget for samferdsel og ordfører i Nes, Grete Sjøli stod for åpningen.

Kvalitetssikring av konseptvalgutredningen om framtidig transportkapasitet

Publisert 23.05.2017 kl.14:31 / Sist endret: 23.05.2017 kl.15:00

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har ferdigstilt en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen om hvordan transportutfordringene i Oslo-området skal løses i tiårene framover.

Gir tilskudd til økning av sykkelferdigheter

Publisert 23.05.2017 kl.13:44 / Sist endret: 23.05.2017 kl.15:31

Kommunene i Akershus kan søke om tilskudd til tiltak for å øke sykkelferdigheter hos utvalgte grupper. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg har satt av 740 000 kroner til ordningen. Søknadsfristen er 30. juni.

Åpnet gang- og sykkelvei i Rælingen

Publisert 22.05.2017 kl.12:36 / Sist endret: 24.05.2017 kl.12:04

Mandag 22. mai var det offisiell åpning av den nye gang- og sykkelveien langs fv. 120 mellom Nordbyveien og Nordby skole i Rælingen. Solveig Schytz, leder av hovedutvalget for samferdsel og ordfører Øivind Sand åpnet veien, sammen med alle barna på Nordby skole.

Asker er Trafikksikker kommune

Publisert 10.05.2017 kl.12:40 / Sist endret: 12.05.2017 kl.11:03

Asker kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune. Asker kommune er dermed den andre kommunen i Akershus som har oppnådd denne sertifiseringen av Trygg Trafikk.

Diskuterte sikkerheten i Oslofjordtunnelen

Publisert 09.05.2017 kl.18:08 / Sist endret: 10.05.2017 kl.13:54

Tirsdag 9. mai hadde fylkesordførerne i Akershus og Buskerud, ordførere og Statens vegvesen møte om Oslofjordtunnelen. Strakstiltak: Statens vegvesen setter opp passasjerferge så lenge Oslofjordtunnelen er stengt.

Akershus med gode resultater i 2016

Publisert 08.05.2017 kl.15:00 / Sist endret: 10.05.2017 kl.13:38

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016.

Høring om Nasjonal transportplan

Publisert 26.04.2017 kl.09:50 / Sist endret: 26.04.2017 kl.13:01

Tirsdag 25. april var det høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om NTP. Fylkesordfører Anette Solli trakk blant annet fram Fornebubanen, baneløsning Nedre Romerike, E18 vestkorridoren og riksvei 4 i Nittedal som viktige prosjekter.

Skoleskyss-seminar for alle skolene

Publisert 19.04.2017 kl.10:47 / Sist endret: 19.04.2017 kl.11:08

Skoleelevers bruk av setebelter i buss, trygging av skoleveier og skolenes og foreldrenes ansvar for skoleskyss stod på dagsorden da Ruter inviterte representanter fra alle grunnskolene og videregående skoler i Akershus til seminar.

Store prosjekter i Akershus i NTP

Publisert 05.04.2017 kl.17:07 / Sist endret: 06.04.2017 kl.09:53

Regjeringen la 5. april fram forslag til Nasjonal Transportplan. - Akershus har fått uttelling på store og viktige prosjekter på kollektiv og vei, sier fylkesordfører Anette Solli.