1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Nyheter om samferdsel og transport


Filtrering av artikellisten

11,8 milliarder kroner til samferdsel

I fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2018-2021, er det satt av en betydelig sum penger. Likevel er ikke dette nok til å dekke alle prosjekter i Akershus.

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune har for første gang lagt fram bærekraftrapportering for fylkeskommunen. Målet er å gi en oversikt over status og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.

Budsjetthøring på Stortinget

Tirsdag 31. oktober var det høring om statsbudsjettet i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel, tok blant annet opp byvekstavtalen på høringen.

Oslo og Akershus enig om redusert økning i billettprisene

Byrådet i Oslo og Akershus fylkeskommune er enige om å redusere den allerede avtalte økningen i billettprisene for kollektivreiser i 2018. Halvparten av kollektivtrafikkens bidrag til Oslopakke 3 på 79 millioner kroner vil nå bli finansiert innenfor Ruters økonomiske handlingsrom i 2018.

Åpnet vei i Eidsvoll

Finstadvegen i Eidsvoll er blitt tryggere for fotgjengere og syklister. Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune, foretok den offisielle åpningen tirsdag 24. oktober, ledsaget av ordfører John-Erik Vika og representanter fra Statens vegvesen og entreprenørene.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021

Fylkesrådmannen la 25. oktober frem forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Felles fylkestingsmøte for Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner

Fredag 20. oktober holdes et felles fylkestingsmøte for Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner. Bakgrunnen er Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av de tre fylkeskommunene.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg til Rælingen kommune

Trafikksikkerhet knyttet til anleggsperioder, trafikksikkerhetsarbeidet i Rælingen og motorsykkelulykker stod på dagsorden da Fylkets trafikksikkerhetsutvalg hadde møte i Rælingen kommune 12. oktober.

Aksjon Beltehelt i gang

Denne uken har Akershus fylkeskommune og Ruter startet «Beltehelt»-aksjon med egne superhelter på laget. Målet er å gjøre elevene som tar skolebuss til ekte beltehelter. Mandag 9. oktober var det skoleelever ved Neskollen barneskole som fikk besøk av belteheltene.

Etablerer driftsstøtte til hydrogenstasjoner

Fylkestinget i Akershus har vedtatt å etablere en ordning for tilskudd til drift av fyllestasjoner for hydrogen. Tilskuddet skal bidra til å sikre en infrastruktur for hydrogenbiler i Akershus, og er en del av fylkeskommunens hydrogensatsing.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet