1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Filtrering av artikellisten

Lyser ut midler til klimatiltak i Akershus

Gjennom Miljøfond Akershus lyses det nå ut midler til tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp i Akershus. Søknadsfristen er 1. oktober 2017.

Høring av konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransport på Nedre Romerike

Akershus fylkeskommune ber om uttalelser til konseptvalgutredningen om kollektivtransport på Nedre Romerike. Frist for høringssvar er 1. oktober 2017.

Utredning om kollektivløsninger for Nedre Romerike

Akershus fylkeskommune har mottatt en faglig utredning om kollektivtransport for Nedre Romerike. Utredningen vurderer ulike konsepter for kollektivbetjening av Lørenskog, Ahus, Strømmen, Lillestrøm og Kjeller.

Bærum godkjent som Trafikksikker kommune

Bærum kommune er den tredje kommunen i Akershus som er godkjent som Trafikksikker kommune. Det ble markert mandag 19. juni.

Signerte bymiljøavtale

Fylkesordfører Anette Solli, byrådsleder Raymond Johansen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen signerte tirsdag 13. juni bymiljøavtalen.

Oslopakke 3: Enighet om endringer i bompengesystemet

Partene i Oslopakke 3 samarbeidet ble 13. juni enige om endringer i bompengesystemet i tråd med Oslopakke 3-avtalen fra juni i fjor. Dette sikrer finansiering av de store samferdselsprosjektene i Oslo og Akershus som det allerede er enighet om. Endringene vil også gi et mer rettferdig bompengesystem, som bidrar til bedre luft, vesentlig bedre fremkommelighet og store reduksjoner i klimagassutslipp i regionen.

Ber om nok planleggingsmidler til InterCity-utbygging

Fylkesordførere, ordførere og samferdselspolitikere fra hele Østlandet markerte fredag 2. juni overfor Stortinget at det må settes av tilstrekkelig med midler til planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene i første periode av ny nasjonal transportplan.

Gang- og sykkelvei i Nes åpnet

Tirsdag 23. mai ble den nye gang- og sykkelveien langs fv. 175 mellom Haga stasjon og Munkerudteiet åpnet. Solveig Schytz, leder av hovedutvalget for samferdsel og ordfører i Nes, Grete Sjøli stod for åpningen.

Kvalitetssikring av konseptvalgutredningen om framtidig transportkapasitet

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har ferdigstilt en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen om hvordan transportutfordringene i Oslo-området skal løses i tiårene framover.

Gir tilskudd til økning av sykkelferdigheter

Kommunene i Akershus kan søke om tilskudd til tiltak for å øke sykkelferdigheter hos utvalgte grupper. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg har satt av 740 000 kroner til ordningen. Søknadsfristen er 30. juni.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet