1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Nyheter

Bærum nominert til årets trafikksikkerhetskommune

Publisert 09.02.2017 kl.15:37 / Sist endret: 10.02.2017 kl.10:05

Bærum er nominert som kandidat fra Akershus til årets trafikksikkerhetskommune. Kommunen har i en årrekke jobbet systematisk med trafikksikkerhet.

Første spadetak for anleggsarbeid

Publisert 08.02.2017 kl.14:08 / Sist endret: 08.02.2017 kl.14:59

Denne uka startet et større veiarbeid i Jessheim sentrum. Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel, og Tom Staahle, ordfører i Ullensaker, tok det første spadetaket.

22,8 millioner kroner til tryggere skoleveier

Publisert 27.01.2017 kl.11:35 / Sist endret: 30.01.2017 kl.15:00

Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Akershus har bevilget 22,8 millioner kroner til 41 ulike trafikksikkerhetstiltak langs fylkes- og kommunale veier i Akershus i 2017. Pengene skal benyttes til tiltak som bedrer trafikksikkerheten i lokalmiljøer.

Historisk bymiljøavtale for Oslo og Akershus

Publisert 25.01.2017 kl.10:28 / Sist endret: 02.02.2017 kl.14:30

Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og staten er enig om en bymiljøavtale for Oslo og Akershus. Avtalen går til 2023 og har som overordnet målsetting at det ikke blir vekst i biltrafikken.

Nytt bussanlegg i Nittedal

Publisert 20.01.2017 kl.15:12 / Sist endret: 24.01.2017 kl.14:36

Akershus fylkeskommune har kjøpt en eiendom på Kjul i Nittedal for etablering av et nytt bussanlegg.

Forsøk med salting av gang- og sykkelveier

Publisert 15.12.2016 kl.10:35 / Sist endret: 16.12.2016 kl.11:24

For å legge til rette for vintersykling gjennomføres det i vinter en forsøksordning med salting av enkelte gang- og sykkelveier i Bærum.

Fossilfri skoleskyss

Publisert 13.12.2016 kl.14:32 / Sist endret: 14.12.2016 kl.12:59

Spesialskyssen på Romerike blir fossilfri i august 2017. Da vil ti elektriske og 110 minibusser på fornybar energi sørge for at skoleelever på Romerike kan reise med fossilfri skyss.

Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Publisert 21.11.2016 kl.13:56 / Sist endret: 21.11.2016 kl.16:14

Akershus fylkeskommune holdt mandag 7. november 2016 presentasjon av fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020 for kommunene og regionrådene.

Åpnet miljøgate i Lørenfallet

Publisert 26.10.2016 kl.13:48 / Sist endret: 31.10.2016 kl.13:42

Morten Vollset (Sp), nestleder i hovedutvalg for samferdsel, åpnet ny miljøgate gjennom Lørenfallet i Sørum kommune onsdag 26. oktober.

Støtter midlertidig tidsdifferensierte bompengetakster

Publisert 25.10.2016 kl.11:51 / Sist endret: 25.10.2016 kl.13:36

Fylkestinget i Akershus har 24.10 vedtatt å støtte Oslos arbeid med å få utarbeidet en forskrift om midlertidig tidsdifferensierte bompengetakster (beredskapstakster) på dager med fare for høy luftforurensing.