1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Akershus KollektivTerminaler

Akershus KollektivTerminaler har ansvaret for fylkeskommunens buss- og båtterminaler.

  • Sandvika stasjon
    Sandvika stasjon Foto: AFK

Akershus KollektivTerminaler FKF har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens bussterminaler, stoppesteder, brygger og bussanlegg, samt innfartsparkeringsplasser.

Foretaket forvalter, drifter og utvikler fylkeskommunens faste eiendommer knyttet til kollektivformål (bussterminaler, stoppesteder, brygger og bussanlegg), samt innfartsparkeringsplasser, 20 bussterminaler, 4 fergeterminaler og 2 bussanlegg i Oslo og Akershus.

Se kollektivterminaler i kart (pdf)

 

Kontakt

Akershus KollektivTerminaler FKF

Besøksadresse:
Schweigaardsgate 10, 3.etg, 0185 Oslo

Postadresse:
Postboks 1200, Sentrum
0107 Oslo

Ruteopplysning

For ruteopplysning i Oslo og Akershus, se Ruters reiseplanlegger på www.ruter.no.