1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Samferdsel  

Nyheter

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Nils Audun Karbø, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune, og ordfører i Nes Grete Sjøli åpnet ny gang- og sykkelvei, sammen med noen av barna i den lokale barnehagen.

Tirsdag 23. mai ble den nye gang- og …

Kalender

29
mai

Eldrerådet er et rådgivende organ …

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Nils Audun Karbø, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune, og ordfører i Nes Grete Sjøli åpnet ny gang- og sykkelvei, sammen med noen av barna i den lokale barnehagen.

Gang- og sykkelvei i Nes åpnet

24.05.2017

Tirsdag 23. mai ble den nye gang- og sykkelveien langs fv. 175 mellom Haga stasjon og Munkerudteiet åpnet. Solveig Schytz, leder av hovedutvalget for samferdsel og ordfører i Nes, Grete Sjøli stod for åpningen.

Les hele artikkelen
KVU Oslo-Navet illustrasjon

Kvalitetssikring av konseptvalgutredningen om framtidig transportkapasitet

23.05.2017

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har ferdigstilt en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen om hvordan transportutfordringene i Oslo-området skal løses i tiårene framover.

Les hele artikkelen
Illustrasjonsfoto.

Gir tilskudd til økning av sykkelferdigheter

23.05.2017

Kommunene i Akershus kan søke om tilskudd til tiltak for å øke sykkelferdigheter hos utvalgte grupper. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg har satt av 740 000 kroner til ordningen. Søknadsfristen er 30. juni.

Les hele artikkelen
 1. 29 mai

  Møte i eldrerådet

  Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres …
 2. 29 mai

  Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å …
 3. 29 mai

  Møte i yrkesopplæringsnemnda

  Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har …

Fylkesdirektør