1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Samferdsel  

Nyheter

Skoleelevers bruk av setebelter i buss, …

Kalender

25
april

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse …

Skoleskyss-seminar for alle skolene

19.04.2017

Skoleelevers bruk av setebelter i buss, trygging av skoleveier og skolenes og foreldrenes ansvar for skoleskyss stod på dagsorden da Ruter inviterte representanter fra alle grunnskolene og videregående skoler i Akershus til seminar.

Les hele artikkelen
-Akershus har fått uttelling på store og viktige prosjekter på kollektiv og vei. Dette er svært viktige bidrag for bedre kapasiteten og utvide kollektivtilbudet i hovedstadsområdet, og legger grunnlaget for ytterligere passasjervekst i framtiden, sier fylkesordfører Anette Solli i en kommentar til Nasjonal Transportplan som ble presentert 5. april.

Store prosjekter i Akershus i NTP

05.04.2017

Regjeringen la 5. april fram forslag til Nasjonal Transportplan. - Akershus har fått uttelling på store og viktige prosjekter på kollektiv og vei, sier fylkesordfører Anette Solli.

Les hele artikkelen
Det er bussene som frakter flest passasjerer, med 147 millioner påstigninger i 2016. Men det er T-banen som har hatt den største veksten i 2016 med 11,7 prosent.

Enklere å reise kollektivt med avtale om felles billettsystem

05.04.2017

Brakar, Kolumbus, Agder kollektivtrafikk, Østfold kollektivtrafikk og Ruter har inngått samarbeidsavtale om felles videreutvikling av mobil billettering. Målet er å kunne tilby kundene en samlet betalingsløsning på sikt, som kan bidra til en enklere og mer sømløs reise.

Les hele artikkelen
 1. 25 april

  Møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

  Hovedutvalg for utdanning og kompetanse arbeider med saker som gjelder forvaltning av videregående utdanning, fagopplæring, forskning og …
 2. 25 april

  Møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

  Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse forvalter fylkeskommunens regionale utviklingsrolle gjennom samarbeid med eksterne aktører innen …
 3. 25 april

  Møte i kontrollutvalget

  Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med fylkeskommunens forvaltning.

Fylkesdirektør