1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)

Akershus fylkeskommune har siden 2010 deltatt i Kommunal og moderniseringsdepartementets satsing "Lokal samfunnsutvikling i kommunene" (LUK). Prosjektet leverer sin sluttrapport i 2015.

LUK i Akershus er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og fylkeskommunen om planstrategiprosess og grunnlagsdokumentasjon.

I henhold til ny plan- og bygningslov skal både kommuner og fylker jobbe med sine planstrategier omtrent samtidig. Dette gir viktige og interessante lærings- og samarbeidsmuligheter - både i forhold til tilnærming til planstrategiprosess og utarbeiding av grunnlagsdokumentasjon.

Les mer om LUK-prosjektet hos kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer om lokal samfunnsutvikling hos kommunal- og moderniseringsdepartementet.