1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Metrex

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er medlemmer i METREX

METREX er et nettverk og en plattform for europeiske storbyer og storbyregioner. Formålet er å dele erfaringer, kunnskap og ekspertise på viktige områder av felles interesse samt samarbeide om felles tiltak for å fremme byene/by-regionenes rolle i samfunnsutviklingen. Metrex nettverket utgjør en partner for europeiske institusjoner, forskningsmiljø, offentlige organisasjoner og andre nettverk – og har rundt 50 medlemmer.

Les mer om METREX