1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Akershus fylkeskommune deltar i Norge Digitalt-samarbeidet gjennom Geodatautvalget og plan- og temautvalget i Akershus.

Ifølge plan og bygningslovens §2-1. Kart og stedfestet informasjon skal statlige, regionale og kommunale organer legge stedfestet informasjon til rette slik at informasjonen er lett tilgjengelig for bruk i plan- og byggesaksbehandlingen.

Akershus fylkeskommunes kartinnsynsløsning og utvalgte temakart til nedlastning finner du her.

Geodatautvalget

Akershus fylkeskommune deltar i Geodatautvalget i Akershus, som er øverste organ for samordning mellom Norge digitalt og Geovekst i fylket. Utvalget skal gi råd til Kartverket om prioritering av kartleggingsprosjekter og er også ansvarlig for utarbeidelse av årlig geodataplan. Geodataplanleggingen skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging. 

Les mer om Geodatautvalget for Akershus på Kartverkets nettsider.

Kontakt

Ingrid Misund