1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Samarbeidsalliansen Osloregionen

Akershus fylkeskommune er medlem i Samarbeidsalliansen Osloregionen. Samarbeidsalliansen har som mål å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Samarbeidsalliansen ble stiftet i 2004. Per 01.01.13 består alliansen av 72 kommuner og tre fylkeskommuner i hovedstadsområdet:

 • Oslo kommune
 • Akershus fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune
 • 22 kommuner i Akershus
 • 18 kommuner i Østfold
 • 13 kommuner i Buskerud
 • 6 kommuner i Vestfold
 • 1 kommune i Telemark
 • 3 kommuner i Oppland
 • 7 kommuner i Hedmark


På Osloregionens nettsider finner du informasjon om samarbeidet, politiske møter, styringsdokumenter og faglige utredninger.