1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regionråd i Akershus

Akershus deles ofte i fire regioner. Alle delregionene har interkommunale råd hvor Akershus fylkeskommune er medlem. I regionrådene samarbeider kommunene og fylket om utviklingen av regionen, både på administrativt og politisk nivå.

Follorådet

Rådet omfatter kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.

Follorådets nettsider

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

SNR omfatter kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Akershus fylkeskommune. Oslo og Enebakk deltar som observatører.

Øvre Romerike Utvikling

Gjennom Øvre Romerike Utvikling (ØRU) går kommunene sammen om planlegging, næringsutvikling og tilrettelegging av felles offentlige tjenester. ØRU omfatter kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, og Ullensaker og Akershus fylkeskommune.

Øvre Romerike Utviklings nettsider

Vestregionsamarbeidet

Visjonen for Vestregionsamarbeidet er å utnytte medlemmenes samlede ressurser gjennom frivillig samarbeid.

Samarbeidet omfatter til sammen 2 fylkeskommuner (Akershus og Buskerud) og 13 kommuner: 2 i Akershus (Asker, Bærum), 8 i Buskerud (Drammen, Hole, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Ringerike, Røyken, Øvre Eiker), 2 i Vestfold (Sande og Svelvik) og en i Oppland (Jevnaker).

Vestregionens nettsider