1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

  • Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.
  • Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.

Hovedarbeidsområdene for Østlandsamarbeidet er samarbeid om regional utvikling på Østlandet innenfor områdene internasjonalt samarbeid, kompetanse og samferdsel.

Samarbeidet har bl.a. engasjert seg sterkt for utbyggingen av Intercity-tiangelet i hovedstadsområdet.

For mer informasjon, se Østlandssamarbeidets nettsider.

Kontakt

Jon Petter Arntzen
Sekretariatsleder for Østlandssamarbeidet