1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Samarbeidsorganer

Akershus fylkeskommune samarbeider med kommuner, regionråd, organisasjoner og ulike kunnskapsmiljøer om regional utvikling.

Interkommunale råd

Alle de fire regionene i Akershus har interkommunale råd (regionråd) hvor Akershus fylkeskommune er medlem. Her samarbeider kommunene og fylket blant annet om utviklingen av regionen.

Samarbeidsalliansen Osloregionen

Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Alliansen består av en rekke kommuner og fylkeskommuner i hovedstadsområdet.

Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på  Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.