1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Plantreff

Plantreff er et årlig møtested for ansatte i kommunene i Akershus som har planfaglige oppgaver, samt for dem som jobber med slike oppgaver relatert til Akershus på regionalt og nasjonalt nivå. Det er Akershus fylkeskommune som har ansvaret for plantreffet.

Plantreff 2016

19.-20.januar 2016 inviterte Akershus fylkeskommune til planfaglig samling på Thon Hotel Ski. Hovedtema for årets plantreff var arbeidet med regional planstrategi og kommunale planstrategier, mobilitet og by- og tettstedsutvikling. Det var nærmere 140 deltakere, og stort engagsjement i de mange gruppediskusjonene.

Programmet for plantreff finner du her.

Foredragene som ble holdt i løpet av disse to dagene finner du fortløpende her:

Dag 1:

1. AFK - Regional planstrategi

2. Asplan Viak - Kommunal planstrategi som styrings og prioriteringsverktøy

3. Ski kommune - arbeidet med kommunal planstrategi

4. FMOA - Kommunale planstategier

5. AFK - Erfaringer med SPR og RPR

6. FMOA - Erfaringer med SPR og RPR

 

Dag 2:

1. AFK - mobilitetsprogrammer

2. TØI - Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus

3. Ruter og SVRØ - innlegg buss

4. Oslo kommune og SVRØ - innlegg sykkel

5. Kulturminner i by- og stedsutvikling

6. Bekkestua - Bærum kommune

7. Vestby - fra stasjon til småby

8. Ask Sentrum - Gjerdrum kommune

9. Ås - fortettingspotensialet i sentrum

10. Jessheim - Ullensaker kommune

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Thomas Johansen
Rådgiver plan