1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter. Kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater. Planen bør ha interesse for mer enn én regional aktør.

Formål med regionalt planforum

Formålet med regionalt planforum er at kommunene kan få presentere utkast til kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse fra fylkeskommunen og statlige fagetater. Aktuelle regionale planer vil også kunne settes på dagsorden. På denne måten kan statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og samordnes. 

Krav til innsendte dokumenter

 • Lag et notat med en kort beskrivelse av den aktuelle saken og hvilke problemstillinger som ønskes drøftet.
 • Dokumentene må ha et beskrivende filnavn.
 • Oversendelsen skal være fremstilt på en måte som gjør det enkelt å sette seg inn i saken.
 • Alle dokumenter sendes i PDF-format, samlet i en forsendelse. Gjerne nummerert i den rekkefølgen de skal stå.
 • Er dokumentene tilgjengelig på kommunens nettside, kan lenken til disse sendes, i stede for dokumenter i PDF-format.

Frister

Kommunen skal oversende aktuelle dokumenter til fylkeskommunen senest 14 dager før aktuelt møte. Kommuner melder inn saker til post@afk.no med kopi til regionaltplanforum@afk.no

Blir det endringer som påvirker dagsordenen, gis det beskjed til Akershus fylkeskommune ved post@afk.no med kopi til regionaltplanforum@afk.no så fort som mulig.

Hvem deltar i møtene?

Regionale myndigheter deltar i møtet sammen med den aktuelle kommunen. Nabokommuner kan også delta, men må melde sin deltagelse i forkant av møtet. Konsulent/utbygger kan etter avtale presentere planen. Foruten eventuelle nabokommune, er det kun kommunen som deltar i dialogen med regionale myndigheter. 

Tidsbruk

Dersom ikke annet er avtalt vil det settes av 1 time til presentasjon og tilbakemelding til hver sak.

Innsigelse 

Planforum er ikke en meklingsarena. Der det foreligger innsigelse kan imidlertid kommunen få uforpliktende tilbakemeldinger på endrede planforslag.

Møtedatoer regionalt planforum

 1. 09 mai

  Regionalt planforum

  09:00 - 15:00

 2. 13 juni

  Regionalt planforum

  09:00 - 15:00

 3. 15 august

  Regionalt planforum

  09:00 - 15:00

 4. 12 september

  Regionalt planforum

  09:00 - 15:00

 5. 17 oktober

  Regionalt planforum

  09:00 - 15:00

Follo

Einar Midtsund
seniorrådgiver plan

Asker og Bærum

Thomas Johansen
Rådgiver plan

Nedre Romerike

Julie Aaraas

Øvre Romerike

Benedicte Søgnen Bendiksen
RådgiverErlend Hanssen Sjåvik