1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fylkeskommunale strategier og styringsdokumenter

I tillegg til de regionale planene utarbeider fylkeskommunen en rekke temaplaner, sektorplaner og strategidokumenter for ulike områder.

Temaplaner, sektorplaner og strategidokumenter er ikke hjemlet i plan- og bygningsloven, men er forankret i eksempelvis særlover, stortingsmeldinger og fylkespolitiske vedtak. Dette er planoppgaver som Akershus fylkeskommune tar på seg koordineringsansvar for. Slike planer vedtas av fylkestinget.

Kontakt

Helene Øvrelid
spesialrådgiver