1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Nyheter

Regjeringen ønsker region Viken

Publisert 23.02.2017 kl.12:00 / Sist endret: 23.02.2017 kl.17:29

Regjeringen går med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti på Stortinget inn for å danne region Viken bestående av fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud.

Sentrumsutvikling med stedskvaliteter

Publisert 17.02.2017 kl.12:13 / Sist endret: 07.03.2017 kl.09:53

Urban Idé Akershus inviterer til seminaret "Sentrumsutvikling med stedskvaliteter; hvordan jobbe videre i Akershus?" 29. mars.

Bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftsområder

Publisert 15.02.2017 kl.13:44 / Sist endret: 23.02.2017 kl.10:57

Kommuner og friluftsråd i Akershus inviteres til seminar om bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftslivsområder 2. mars.

Inviterer til workshop om Klimasatssøknader

Publisert 06.01.2017 kl.11:09 / Sist endret: 15.02.2017 kl.09:29

Skal din kommune søke om midler fra Klimasatsordningen i 2017? Bli med på søknadsworkshop i Kolben kulturhus 17. januar.

Parkeringspolitikk i Akershus

Publisert 18.11.2016 kl.15:55 / Sist endret: 18.11.2016 kl.16:14

Akershus fylkeskommune har fått utarbeidet en rapport som grunnlag for kommunenes parkeringspolitikk. Rapporten er del av oppfølging av handlingsprogrammet for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og skal være et faglig bidrag til kommunenes oppfølging av den regionale planen.

Nye perspektiver for planlegging

Publisert 20.10.2016 kl.10:53 / Sist endret: 27.10.2016 kl.10:39

Hvordan skape og bevare gode lokalsamfunn når Akershus vokser? Hvordan engasjere innbyggerne i planleggingsarbeidet? Dette var spørsmål som ble diskutert på konferansen "Deltakelse og tilhørighet på steder i endring" på DogA 12. oktober.

Enige om fellesnemd for å jobbe videre med Viken

Publisert 19.10.2016 kl.14:35 / Sist endret: 11.01.2017 kl.15:27

Forhandlingsutvalgene fra Akershus, Buskerud og Østfold er enige om å nedsette en fellesnemd. Den skal arbeide videre med sammenslåing hvis fylkestingene før nyttår blir enige om at regionen Viken skal se dagens lys.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan

Publisert 19.10.2016 kl.00:24 / Sist endret: 24.10.2016 kl.08:34

Fylkesrådmannen la 19. oktober frem forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Konferanse: God samfunnsplanlegging og helsefremmende stedsutvikling

Publisert 21.09.2016 kl.12:57 / Sist endret: 21.09.2016 kl.13:19

26. september inviterer fylkeskommunene og fylkesmennene i Akershus og Østfold sammen med KS til dagskonferanse om samfunnsplanlegging og helsefremmende stedsutvikling.

- Enkle grep kan forbedre livskvaliteten

Publisert 16.09.2016 kl.14:56 / Sist endret: 21.09.2016 kl.13:21

Hvordan kan vi få et akershussamfunn som er tilrettelagt for alle? Dette var tema da det fylkeskommunale rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse inviterte til konferanse torsdag 15. september.