1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Filtrering av artikellisten

Historisk vedtak for Akershus fylke

Akershus fylke blir slått sammen med Buskerud og Østfold til region Viken. Dette ble vedtatt på Stortinget torsdag, 8. juni.

Akershus med gode resultater i 2016

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016.

Hvordan sikrer vi stedskvalitet i sentrumsutviklingen?

Byer og tettsteder i Akershus er i rask endring. Hvordan få til godt samarbeid mellom kommuner og private aktører som sammen skaper gode stedskvaliteter? Hvordan vitalisere de kulturminnene og stedskvalitetene som finnes i sentrum?

Etterlengtet fokus på transformasjon i byer

At en fylkeskommune ville ta initiativet til et seminar om områdeutvikling og bytransformasjon imponerte ordstyrer for dagen og tidligere professoren ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, August E. Røsnes.

Bli med i et felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

Små, mellomstore byer og byregioner inviteres av Nordisk ministerråd til å sende inn forslag til utarbeidelse av en felles nordisk strategi, hvor nordiske byer sammen kan definere utfordringer, og bidra til utviklingen.

Regjeringen ønsker region Viken

Regjeringen går med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti på Stortinget inn for å danne region Viken bestående av fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud.

Bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftsområder

Kommuner og friluftsråd i Akershus inviteres til seminar om bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftslivsområder 2. mars.

Inviterer til workshop om Klimasatssøknader

Skal din kommune søke om midler fra Klimasatsordningen i 2017? Bli med på søknadsworkshop i Kolben kulturhus 17. januar.

Parkeringspolitikk i Akershus

Akershus fylkeskommune har fått utarbeidet en rapport som grunnlag for kommunenes parkeringspolitikk. Rapporten er del av oppfølging av handlingsprogrammet for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og skal være et faglig bidrag til kommunenes oppfølging av den regionale planen.

Nye perspektiver for planlegging

Hvordan skape og bevare gode lokalsamfunn når Akershus vokser? Hvordan engasjere innbyggerne i planleggingsarbeidet? Dette var spørsmål som ble diskutert på konferansen "Deltakelse og tilhørighet på steder i endring" på DogA 12. oktober.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet