1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Nyheter

Akershus med gode resultater i 2016

Publisert 08.05.2017 kl.15:00 / Sist endret: 10.05.2017 kl.13:38

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016.

Hvordan sikrer vi stedskvalitet i sentrumsutviklingen?

Publisert 05.05.2017 kl.12:50 / Sist endret: 05.05.2017 kl.13:42

Byer og tettsteder i Akershus er i rask endring. Hvordan få til godt samarbeid mellom kommuner og private aktører som sammen skaper gode stedskvaliteter? Hvordan vitalisere de kulturminnene og stedskvalitetene som finnes i sentrum?

Etterlengtet fokus på transformasjon i byer

Publisert 03.05.2017 kl.14:37 / Sist endret: 05.05.2017 kl.13:40

At en fylkeskommune ville ta initiativet til et seminar om områdeutvikling og bytransformasjon imponerte ordstyrer for dagen og tidligere professoren ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, August E. Røsnes.

Bli med i et felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

Publisert 26.04.2017 kl.13:56 / Sist endret: 26.04.2017 kl.14:09

Små, mellomstore byer og byregioner inviteres av Nordisk ministerråd til å sende inn forslag til utarbeidelse av en felles nordisk strategi, hvor nordiske byer sammen kan definere utfordringer, og bidra til utviklingen.

Regjeringen ønsker region Viken

Publisert 23.02.2017 kl.12:00 / Sist endret: 23.02.2017 kl.17:29

Regjeringen går med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti på Stortinget inn for å danne region Viken bestående av fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud.

Bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftsområder

Publisert 15.02.2017 kl.13:44 / Sist endret: 23.02.2017 kl.10:57

Kommuner og friluftsråd i Akershus inviteres til seminar om bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftslivsområder 2. mars.

Inviterer til workshop om Klimasatssøknader

Publisert 06.01.2017 kl.11:09 / Sist endret: 15.02.2017 kl.09:29

Skal din kommune søke om midler fra Klimasatsordningen i 2017? Bli med på søknadsworkshop i Kolben kulturhus 17. januar.

Parkeringspolitikk i Akershus

Publisert 18.11.2016 kl.15:55 / Sist endret: 18.11.2016 kl.16:14

Akershus fylkeskommune har fått utarbeidet en rapport som grunnlag for kommunenes parkeringspolitikk. Rapporten er del av oppfølging av handlingsprogrammet for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og skal være et faglig bidrag til kommunenes oppfølging av den regionale planen.

Nye perspektiver for planlegging

Publisert 20.10.2016 kl.10:53 / Sist endret: 27.10.2016 kl.10:39

Hvordan skape og bevare gode lokalsamfunn når Akershus vokser? Hvordan engasjere innbyggerne i planleggingsarbeidet? Dette var spørsmål som ble diskutert på konferansen "Deltakelse og tilhørighet på steder i endring" på DogA 12. oktober.

Enige om fellesnemd for å jobbe videre med Viken

Publisert 19.10.2016 kl.14:35 / Sist endret: 11.01.2017 kl.15:27

Forhandlingsutvalgene fra Akershus, Buskerud og Østfold er enige om å nedsette en fellesnemd. Den skal arbeide videre med sammenslåing hvis fylkestingene før nyttår blir enige om at regionen Viken skal se dagens lys.