1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Nyheter om planlegging


Filtrering av artikellisten

Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur

Vekst og strukturendringer i deler av detaljvarehandelen skaper utfordringer for tettsteder og sentrumsområder i Akershus. Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur er nå ute til offentlig gjennomsyn. Høringsfrist er 19. mars 2018.

Vedtak om Viken fylkeskommune

Fylkestinget i Akershus fattet 20. november vedtak om etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus.

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune har for første gang lagt fram bærekraftrapportering for fylkeskommunen. Målet er å gi en oversikt over status og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021

Fylkesrådmannen la 25. oktober frem forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Felles fylkestingsmøte for Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner

Fredag 20. oktober holdes et felles fylkestingsmøte for Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner. Bakgrunnen er Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av de tre fylkeskommunene.

Urbanisering og støy

Gjennom fortetting og økende urbanisering møter vi fort på utfordringer knyttet til støy.

Sikrer samordnet utbygging av boliger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

Fredag 29. september signerte statsråd Jan Tore Sanner, byrådsleder Raymond Johansen og fylkesordfører Anette Solli den første byutviklingsavtalen mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Seminar 27. september: Urbanisering og støy

Gjennom fortetting og urbanisering møter vi fort på utfordringer knyttet til støy- enten det er reel eller opplevd støy. Hva er akseptert støy? Bli med på dagsseminar på Thon hotel Opera 27. september.

Lyser ut midler til klimatiltak i Akershus

Gjennom Miljøfond Akershus lyses det nå ut midler til tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp i Akershus. Søknadsfristen er 1. oktober 2017.

Høring av konseptvalgutredning (KVU) for kollektivtransport på Nedre Romerike

Akershus fylkeskommune ber om uttalelser til konseptvalgutredningen om kollektivtransport på Nedre Romerike. Frist for høringssvar er 21. desember 2017.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet