1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Nyheter om planlegging


Filtrering av artikellisten

Viken kan bli større - tre nabokommuner vil bli med

De tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal ønsker å bli del av Viken fylkeskommune når den nye regionreformen trer i kraft fra 2020.

Sentrumshandel i endring

Hvordan gjøre sentrum relevant for innbyggerne? Hvordan påvirker veksten i netthandelen bylivet? Hvordan er fremtiden for kjøpesentrene, og hvilke konsekvenser vil et bilfritt sentrum ha på sentrumshandelen? 

Ny rapport om helsefremmende stedsutvikling i Akershus

I perioden 2014-2017 ble det gjennomført fire helsefremmende stedsutviklingsprosjekter i Asker, Bærum, Ski og Ås. Rapporten, som tar for seg erfaringene fra disse prosjektene, ligger nå klar.

Forslag til regional plan for klima og energi i Akershus

Forslag til regional plan for klima og energi i Akershus med handlingsprogram er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill til planen er 6. april 2018.

Tall og fakta om ungdom i Akershus

Hva kjennetegner ungdom i Akershus? Akershusstatistikk 3/2017 - Ung i Akershus» tar for seg statistikk, status og trender om barn og unge i Akershus i alderen fra 13 – 19 år.

Videregående opplæring, fylkesveier og tannhelse prioriteres

Investeringer i videregående opplæring, fylkesveier og tannhelse prioriteres i fylkeskommunens økonomiplan 2018-2021.

Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur

Vekst og strukturendringer i deler av detaljvarehandelen skaper utfordringer for tettsteder og sentrumsområder i Akershus. Forslag til regional plan er nå ute til offentlig gjennomsyn. Høringsfrist er 19. mars 2018.

Vedtak om Viken fylkeskommune

Fylkestinget i Akershus fattet 20. november vedtak om etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus.

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune har for første gang lagt fram bærekraftrapportering for fylkeskommunen. Målet er å gi en oversikt over status og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021

Fylkesrådmannen la 25. oktober frem forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet