1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Forhandlingsutvalget

Det er nedsatt et forhandlingsutvalg bestående av fylkespolitikere fra Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Forhandlingsutvalget er i gang med forhandlinger om å danne Region Viken.

Akershus fylkeskommunes representanter i forhandlingsutvalget er fylkesordfører Anette Solli (H), fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF), Tonje Brenna (A) og Arne-Rune Gjelsvik (FrP).

Forhandlingsutvalgets oppgaver

Forhandlingsutvalget har som oppgave å komme fram til en felles plattform for å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til Region Viken, som skal legges fram for fylkestingene i de tre fylkene i desember 2016.

En ny region som styrker hele regionens fortrinn og muligheter, skaper gode og effektive tjenester og en helhetlig, balansert og bærekraftig utvikling i hele regionen, er blant de viktige målsettingene for forhandlingsutvalgets arbeid.

Møteplan

Her finner du oversikt om forhandlingsutvalgets møteplan. Agendaer og sted for møtene blir lagt ut når dette er klart.

Dato Agenda Sted Tidspunkt
30.09-01.10.16 Agenda for forhandlingsmøte 30.09-01.10.16 Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen. kl. 15.00-18.30,
kl. 09.00-15.00
07.10.16 Agenda for forhandlingsmøte 07.10.16

Akershus fylkeskommune,
Schweigaards gate 4, Galleriet, Oslo

kl. 13.00-16.00
18.10.16 Agenda for forhandlingsmøte 18.10.16 Sarpsborg, Borregaard hovedgård (vis-à-vis Fylkeshuset) kl. 09.30-16.30
02.-3.11.16 Agenda for forhandlingsmøte 2. 3.11.16 Hankø fjordhotell

kl. 10.00-17.00

08.30 - 16.00

Forhandlingsutvalgets forslag til avtale

Forhandlingsutvalget la fra sitt forslag til avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold 3.11.16.

Avtalen skal behandles i Akershus fylkesting 5. desember, fylkestinget i Østfold skal behandle avtalen 7. desember og 14.-15. desember i Buskerud fylkesting.