1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regionreformen

Stortinget har vedtatt å gjennomføre en kommune- og regionreform. Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner forhandler om danning av region Viken. Forhandlingsutvalget har lagt fram forslag til avtale, som skal behandles i fylkestingene i desember.

Forhandlingsutvalgets forslag til avtale

Forhandlingsutvalget la fra sitt forslag til avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold 3.11.16.

Avtalen skal behandles i Akershus fylkesting 5. desember, fylkestinget i Østfold skal behandle avtalen 7. desember og 14.-15. desember i Buskerud fylkesting.

Forhandlingsutvalget har bestått av fylkespolitikere fra Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner.

Les mer om forhandlingsutvalget.

Fylkestingets innspill til reformen

Fylkestinget behandlet sitt innspill til regionreformen i fylkestingsmøtet 14. mars 2016. Et flertall gikk da inn for et ønske om en sammenslåing av fylker til større og sterkere regioner. Dette vil i følge vedtaket gi bedre grunnlag for gode strategiske valg og økte samordningsgevinster.

I arbeidet med regionreformen utreder Akershus to alternativer;

  • Østfold/Akershus
  • Østfold/Buskerud/Akershus

For begge alternativer åpnes det for å inkludere Oslo, dersom Oslo skulle ønske det. Basert på fylkesrådmannens utredning av alternativene legges det fram en ny sak i juni 2016 der det tas stilling til videre prosess.

I tillegg til de sonderinger og diskusjoner som er startet mellom nabofylker, har de sju fylkeskommunene på Østlandet også besluttet å bruke Østlandssamarbeidet som en felles arena for utredning og diskusjon om mulige nye og større regioner.

Les tidligere saker om regionreformen i Akershus lenger ned på siden.

Tidsplan for reformen

  • Sommeren 2015: Fylkeskommunene inviteres til å innlede "nabosamtaler", med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.
  • Høsten 2016: Frist for fylkene for å melde tilbake hva de ønsker.
  • Våren 2017: Fylkesgrensene vurderes av Stortinget sammen med kommunegrensene.
  • 1. januar 2018: Nasjonale vedtak skal være fattet
  • 1. januar 2020: Regjeringens mål å gjennomføre kommunereformen og endringer i regionalt folkevalgt nivå samtidig, slik at både nye kommuner og ny regional inndeling kan iverksettes.

Fikk innspill fra kommunene og organisasjoner i fylket

I forbindelse med utredningene om regionreform, har Akershus fylkeskommune innbudt kommuner og relevante organisasjoner om råd og innspill på hvilket alternativ for sammenslåing Akershus bør velge. Frist for innspill var 20. sepember.

Les mer om høring av alternativer for Akershus her.

Nyheter om regionreformen

Region Viken, bestående av Buskerud, Akershus og Østfold

Regionreform – forslag til ny fylkesinndeling

07.04.2017

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la 5. april fram proposisjon om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, der det foreslås at Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen til ett fylke.

Les hele artikkelen
Region Viken, bestående av Buskerud, Akershus og Østfold

Regjeringen ønsker region Viken

23.02.2017

Regjeringen går med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti på Stortinget inn for å danne region Viken bestående av fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud.

Les hele artikkelen
Fylkestinget behandler forslaget til avtale om sammenslåing 5. desember.

Sa nei til avtaleforslaget om sammenslåing

05.12.2016

Fylkestingets flertall sa nei til det framforhandlede forslaget om å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold til én region. Fylkestinget setter som forutsetning for en regionreform at Oslo blir en del av en ny region.

Les hele artikkelen
Fylkesordførerne Ole Haabeth (Østfold), Anette Solli (Akershus) og Roger Ryberg (Buskerud) signerer avtaleforslaget om sammenslåing.

Historisk avtale - enige om plattform for Viken

03.11.2016

Østfold, Akershus og Buskerud har kommet fram til en fellesplattform som skal danne regionen Viken.

Les hele artikkelen
Fylkesordførerne (f.v.)Roger Ryberg, Anette Solli og Ole Haabeth i dialog om sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud.

Forhandler om ny region

30.09.2016

Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner er i gang med forhandlinger om å danne region Viken.

Les hele artikkelen
De fire fylkesordførerne presenterte det nye navnet under fylkestingssamlingen på Holmsbu torsdag 9. september. Fra venstre: Rune Hogsnes (H), Vestfold, Ole Haabeth (Ap), Østfold, Anette Solli (H), Akershus og Roger Ryberg (Ap), Buskerud.

Foreslår Viken som navn på storregion

09.09.2016

Viken foreslås som navn på en storregion der Akershus, Buskerud, Østfold og kanskje Vestfold fylkeskommune slår seg sammen.

Les hele artikkelen

Kontakt

Anette Marie Solli
FylkesordførerTron Bamrud
Fylkesrådmann

Presseklipp - regionreformen

På vei mot et...
, 30. april 2017

Ordførere i bru-strid
, 29. april 2017

Investor-ja til frislepp av...
, 29. april 2017

Optimismen øker hos...
, 28. april 2017

Sørum vil slå...
, 28. april 2017