1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Utbyggingsavtaler

Gode utbyggingsavtaler kan benyttes som et strategisk virkemiddel for å realisere planlagte utbyggingsområder. En utbyggingsavtale vil si en avtale mellom en kommune og en utbygger om privat utbygging og gjennomføring av en vedtatt reguleringsplan.

Bruken av utbyggingsavtaler reguleres av plan- og bygningsloven. En kartlegging Kommunenes sentralforbund (KS) har gjort viser imidlertid at kommunene har et stort behov for mer kompetanse på bruken av slike avtaler.

- Utbyggingsavtaler et viktig virkemiddel for raskere og bedre gjennomføring av planer. I Akershus er dette viktig blant annet med tanke på å møte den forventede befolkningsveksten i fylket. Det er derfor viktig å kunne gi et tilbude om faglig fordypning til kommunene i Akershus, sier fylkesdirektør for plan, næring og miljø, Øyvind Michelsen.

Kursserie i to deler

Med bakgrunn i dette har Akershus fylkeskommune arrangert en kursserie som skal gi en grunnleggende innføring i utbyggingsavtaler som strategisk virkemiddel i utbyggingspolitikken i Akershus. Kursserien ga både en grunnleggende innføring for de med lite erfaring med utbyggingsavtaler, og også faglig fordypning for de som allerede jobber med temaet.

Som oppfølging av kursserien har Asplan Viak på oppdrag fra Akershus fylkeskommune utarbeidet en eksempelsamling som viser bredden av hva utbyggingsavtaler kan brukes til og gode arbeidsmetoder. Se samlet rapport fra kursserie om utbyggingsavtaler i Akershus.

Kursserie, del 1: Introduksjon til utbyggingsavtaler

Første del av kursserien, 27. og 28. januar, ga en grunnleggende innføring i temaet, der foredragsholdere fra både privat og offentlig sektor innledet om blant annet strategisk bruk, juridisk utgangspunkt, utbyggingsavtaler i praksis, områdemodeller og anleggsbidragsmodellen.

Kursserie del 2: Fordypning for bykommuner og tettstedskommuner

Del to av kursserien ble delt opp i et arrangement for bykommuner og et for tettstedskommuner, som hver gikk over to dager. Her var det rom for ytterligere fordypning i temaet utbyggingsavtaler, fremvisning av aktuelle eksempler og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet