1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

By- og tettstedsutvikling

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til utvikling av attraktive og levende byer og tettsteder i Akershus.

Akershus vokser

Byene og tettstedene i Akershus har hatt en kraftig ekspansjon siste 20-50 år, og flere steder har utviklet seg fra kollektivknutepunkt med spredt bebyggelse til steder av bymessig størrelse. Denne veksten er forventet å fortsette. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus viser hvor veksten skal komme. En koordinert by- og tettstedsutvikling har fokus på hvordan utviklingen i byer og tettsteder kan skje best mulig slik at vi kan legge til rette for befolkningsvekst i levende og attraktive byer og tettsteder.

Les mer om regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Urban idé Akershus

Urban idé Akershus er et nettverk for kommunene i Akershus der tema er urbanitet, by- og tettstedsutvikling. Urban idé Akershus har 3 - 5 samlinger årlig.

Les mer om nettverket Urban idé Akershus.

Tilskudd

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til at kommunene får økt kompetanse og fokus på plan- og utviklingsarbeid i arbeidet med utvikling av attraktive byer og tettsteder.

Hver kommunene kan søke om inntil kr. 300.000,- i støtte. Den totale årlige tilskuddsrammen er kr.1.500.000,-.

Les mer og søk om tilskudd til utvikling av attraktive byer og tettsteder i Akershus.

Byforum

Byforum er et nettverk for plansjefene i de største byene og tettstedene i Akershus. Asker, Bærum, Skedsmo, Ullensaker, Lørenskog, Oppegård, Ski og Ås er medlemmer i forumet. Hensikten med Byforum er erfaringsutveksling med henblikk på utfordringer og muligheter i de største byene og tettstedene i et fylke i sterk vekst. Akershus fylkeskommune koordinerer Byforum.

 

SmartEdge

Akershus fylkeskommune (AFK) tok i 2016 initiativet til et Interreg Europe prosjekt ut fra et ønske om å hente læring fra andre storbyregioner i Europa om hvordan knytte arbeidet med by- og tettstedsutvikling tettere opp mot klima og energiarbeidet og overgangen til det grønne skifte. Problemstillingen det er tatt utgangspunkt i er hvordan hvordan utvikling av utkantbyer (edge cities) kan fremme overgangen til lavkarbonøkonomi. Partnerskapet bestående av Stockholm, Berlin, Milano, Barcelona, Krakow, Bucharest og det rumenske miljødepartementet ble etablert gjennom ulike europeiske nettverk.

Utgangspunktet for prosjektet er at mindre byer i utkanten av storbyer kan fungere som «test labs» for utviklingen av miljøvennlige løsninger og begrense byspredning. Målet er å gjøre de regionale byene i Akershus mer attraktive for bosetning og næringsutvikling, ved å reduseres transportbehovet, energiforbruket og dermed også utslippene. AFK adresserer den regionale planen for klima og energi for Akershus 2018 – 2050. Denne planen er nært knyttet til areal- og transportplanen for Oslo og Akershus. Om lag halvparten av befolkningen i fylket bor i bybåndet og de regionale byene.

 

Les mer om prosjektet på SmartEdge sin hjemmeside.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet