1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

By- og tettstedsutvikling

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til utvikling av attraktive og levende byer og tettsteder i Akershus.

Akershus vokser

Byene og tettstedene i Akershus har hatt en kraftig ekspansjon siste 20-50 år, og flere steder har utviklet seg fra kollektivknutepunkt med spredt bebyggelse til steder av bymessig størrelse. Denne veksten er forventet å fortsette. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus viser hvor veksten skal komme. En koordinert by- og tettstedsutvikling har fokus på hvordan utviklingen i byer og tettsteder kan skje best mulig slik at vi kan legge til rette for befolkningsvekst i levende og attraktive byer og tettsteder.

Les mer om regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Urban idé Akershus

Urban idé Akershus er et nettverk for kommunene i Akershus der tema er urbanitet, by- og tettstedsutvikling. Urban idé Akershus har 3 - 5 samlinger årlig.

Les mer om nettverket Urban idé Akershus.

Tilskudd

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til at kommunene får økt kompetanse og fokus på plan- og utviklingsarbeid i arbeidet med utvikling av attraktive byer og tettsteder.

Hver kommunene kan søke om inntil kr. 300.000,- i støtte. Den totale årlige tilskuddsrammen er kr.1.500.000,-.

Les mer og søk om tilskudd til utvikling av attraktive byer og tettsteder i Akershus.

Byforum

Byforum er et nettverk for plansjefene i de største byene og tettstedene i Akershus. Asker, Bærum, Skedsmo, Ullensaker, Lørenskog, Oppegård, Ski og Ås er medlemmer i forumet. Hensikten med Byforum er erfaringsutveksling med henblikk på utfordringer og muligheter i de største byene og tettstedene i et fylke i sterk vekst. Akershus fylkeskommune koordinerer Byforum.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet