1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Planlegging  

Nyheter

Årsrapport 2016.

Hvor mange elever fullførte og bestod …

Kalender

29
mai

Eldrerådet er et rådgivende organ …

Prosjekter

Mailand videregående skole.

Det er behov for drøyt 4000 nye …

Årsrapport 2016.

Akershus med gode resultater i 2016

08.05.2017

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016.

Les hele artikkelen
Foredragsholderne (f.v.) Ellen Grepperud, plansjef Ås kommune, Sissel Pettersen, plansjef Eidsvoll kommune og Ingunn Stuvøy, fagansvarlig kulturvern, Bærum kommune.

Hvordan sikrer vi stedskvalitet i sentrumsutviklingen?

05.05.2017

Byer og tettsteder i Akershus er i rask endring. Hvordan få til godt samarbeid mellom kommuner og private aktører som sammen skaper gode stedskvaliteter? Hvordan vitalisere de kulturminnene og stedskvalitetene som finnes i sentrum?

Les hele artikkelen
Mot slutten av seminaret var det klart for paneldebatt. 
Fra venstre; Øystein Bjerva, og Anders L. Solheim. Foto: Marius Vannum, Akershus fylkeskommune

Etterlengtet fokus på transformasjon i byer

03.05.2017

At en fylkeskommune ville ta initiativet til et seminar om områdeutvikling og bytransformasjon imponerte ordstyrer for dagen og tidligere professoren ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, August E. Røsnes.

Les hele artikkelen
 1. 29 mai

  Møte i eldrerådet

  Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres …
 2. 29 mai

  Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å …
 3. 29 mai

  Møte i yrkesopplæringsnemnda

  Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har …
Mailand videregående skole.

Skolestruktur frem mot 2030

11.06.2015

Det er behov for drøyt 4000 nye elevplasser i videregående opplæring fram mot 2027. Akershus fylkeskommune utarbeider en plan for utbygging av flere elevplasser i Akershus. Planen inneholder også en fremtidig skolestruktur ved alle de videregående skolene i Akershus.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

Øyvind Michelsen

Fylkesdirektør plan, næring og miljø