1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Skoleår i utlandet

Elever i videregående opplæring kan få utvekslingsår i utlandet godkjent som kompetansegivende år og de siste årene har mellom 200 og 300 elever fra Akershus gjenomført et skoleår i et annet land.

Her er informasjon og gjennomgang av regelverket knyttet til godkjenning av skoleåret i utlandet.

 • Generelle regler

  Hovedreglene for godkjenning av hele opplæringsår i utlandet er nedfelt i § 1-16 i forskrift til opplæringsloven og Rundskriv Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet (09.07.2012)

  Det er mulig å få godkjenning for opplæring tilsvarende Vg1 eller Vg2. Vg3 må alltid tas i Norge hvis du vil ha norsk vitnemål. Merk at det kun er Vg2 i utlandet som Lånekassen gir støtte til.

  Opplæringsåret i utlandet må anses som likeverdig med eller mer omfattende enn skoleåret i Norge. Du må ha bestått fagene i den utenlandske opplæringen og/eller være kvalifisert til å bli flyttet opp til neste årstrinn. Selv om du har fått skoleåret godkjent kan det likevel være enkelte fag som må tas som privatist. Det er mulig å få godkjent et helt opplæringsår, men med krav om at du må ta enkelte fag som privatist dersom disse ikke blir godkjent. Dette gjelder spesielt avsluttende fellesfag.

  For å få godkjent hele opplæringsåret må det være snakk om fulltidsopplæring, men det er ikke et krav om at det er samme antall uketimer som i Norge. Det er opplæringslandet sin karakterskala og beståttgrense som avgjør om faget er bestått eller ikke.

  [-]

 • Støtte fra Lånekassen

  Lånekassen kan gi støtte til utvekslingsår i utlandet dersom du reiser gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon. Det gis normalt kun støtte til Vg2, med unntak av utveksling til land med avvikende inndeling av skoleåret. For skoleåret 2014/2015 er følgende utvekslingsorganisasjoner godkjent:

  • AFS
  • Aspect Education Norway
  • EF High School Year
  • Explorius/Explorica
  • Into Education
  • My Education
  • Rotary International Youth Exchange
  • Speak Norge
  • Steinerskoleforbundet
  • Steinerskolen på Hedmarken
  • STS High School Foundation
  • Youth for Understanding      (YFU)
  • Young Life / Amicus      International Student Exchange

  Du kan også få støtte dersom du reiser gjennom et godkjent samarbeidsopplegg mellom en norsk og en utenlandsk skole. En oversikt over godkjente samarbeidsprogrammer finner du på Lånekassen sine internettsider. Informasjon om hvor mye du får i lån og stipend finner du også på Lånekassens sider.  

  For å få støtte må du ha fått en forhåndsgodkjenning av opplæringsåret i utlandet.

  [-]

 • Hvem skal godkjenne

  Studieforberedende utdanningsprogram:
  Det er skolen du er elev ved før du reiser ut som har ansvar for å:

  • forhåndsgodkjenne skoleåret før du reiser ut
  • godkjenne skoleåret ditt i utlandet når du kommer tilbake. Merk at dersom du kommer tilbake til en annen skole enn den du var ved elev ved før du reiste ut, er det den skolen du fortsetter på som skal søke om godkjenning til.

  Ta kontakt med skolen for informasjon om hvem på skolen du skal søke om godkjenning til.

  Yrkesfaglige utdanningsprogram:
  Ved skolene i Akershus har utvalgte skoler ansvaret for godkjenning av utenlandsoppholdet til alle fylkets elever innen et bestemt fagområde. For eksempel, er du elev ved Sørumsand videregående skole på medier og kommunikasjon og ønsker å ta VG2 i utlandet, er det Lillestrøm videregående skole som skal godkjenne skoleåret og ikke Sørumsand. Dette gjelder både forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning etter endt skoleår.  Her finner du en oversikt over hvilke skoler som har ansvaret for de ulike utdanningsprogrammene.

   

  [-]

 • Godkjenning for studieforberedende utdanningsprogram

  Spesielt om fellesfag

  Fremmedspråk

  Er fremmedspråk avsluttende for deg i utvekslingsåret må du dokumentere at du har tatt fremmedspråk i utlandet tilsvarende det nivået du skulle ha tatt hjemme. Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen og dermed må ha fremmedspråk på Vg3, må du sørge for å skaffe deg tilstrekkelig kompetanse for å følge dette språkfaget når du returnerer.  

  Vær oppmerksom på at skolen i utlandet ikke nødvendigvis tilbyr språkfaget du trenger. Forhør deg med utvekslingsorganisasjonene om dette på forhånd.

  Geografi og samfunnsfag

  Dersom du ikke har tatt geografi og/eller samfunnsfag før utvekslingsåret, må det tas en vurdering i hvert enkelt tilfelle på om geografi og samfunnsfag tatt i utlandet kan godkjennes som likeverdig med eller mer omfattende enn det norske faget.

  Matematikk

  Er du på utveksling i Vg2 må du minst velge matematikk som er likeverdig eller mer omfattende enn praktisk matematikk (2P) eller teoretisk matematikk (2T).

  For deg som vil velge fordypning i matematikk må du velge matematikk i utlandet tilsvarende samfunnsfaglig programfag i matematikk (S1) eller realfaglig programfag i matematikk (R1), som danner grunnlag for programfag S2/R2 på Vg3.

  Norsk og historie

  Her må du selv skaffe deg tilstrekkelig grunnlag for å kunne følge undervisningen når du er tilbake. Norskeksamen på Vg3 bygger på kompetansemål fra både Vg1, Vg2 og Vg3. Historieeksamen i Vg3 bygger på kompetansemål fra Vg2 og Vg3.

  Spesielt om programfag

  For deg som er på utveksling i Vg2: Du må velge minst to programfag fra eget programområde som du kan bygge videre på i Vg3 slik at du får oppfylt kravet om fordypning. I tillegg må du oppfylle kravet til antall programfag på vg2:

  • Dersom du har matematikk fellesfag (2P eller 2T) på vg2, skal du ha minst tre programfag.
  • Dersom du har matematikk programfag (R1 eller S1) på vg2, skal du ha fire programfag.

  Studiespesialisering med formgivningsfag, musikk, dans, drama og idrettsfag

  I utdanningsprogrammene for idrettsfag, musikk, dans, drama og studiespesialisering med formgivningsfag er det visse felles programfag. Du må ta fag som er likeverdige eller mer omfattende enn disse for å få disse godkjent.  I tillegg må du ta nødvendige valgfrie programfag fra eget eller andre studieforberedende utdanningsprogram. Utvekslingsorganisasjonene kan veilede deg om mulighetene dine for å finne en skole som tilbyr fagene du trenger innenfor ditt utdanningsprogram.  Dersom et eller flere programfag ikke blir godkjent, må dette tas som privatist.

   

  [-]

 • Godkjenning for yrkesfaglige utdanningsprogram

  Spesielt om fellesfag

  Norsk må normalt tas som privatist etter skoleåret i utlandet. Unntaket er hvis du reiser gjennom et godkjent samarbeidsprogram og norsk er planlagt som del av undervisningen i utlandet.

  Eleven må ta samfunnsfag, engelsk og kroppsøving som er likeverdig eller mer omfattende enn faget i Norge, eller ta det som privatist

  Din skole kan ha alternative løp for fellesfagene så det kan være andre krav enn det ovennevnte

  Spesielt om programfag

  Elevene må ta felles programfag ved skolen i utlandet og disse må være likeverdige eller mer omfattende enn det norske faget. Dersom ikke alle felles programfag blir godkjent må tverrfaglig eksamen tas som privatist.

  Dersom eleven får godkjent hele opplæringsåret vil godkjenningen også omfatte tverrfaglig eksamen.

  Prosjekt til fordypning

  Elevene må ta undervisningsfag eller ha praksis som oppfyller kravene til Prosjekt til fordypning.

  Hvilke muligheter finnes for elever i yrkesfag?

  Dersom en elev ønsker å få støtte fra Lånekassen til et utenlandsopphold er det et krav om å reise gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon eller gjennom et godkjent samarbeidsprogram mellom norske og utenlandske skoler.

  Godkjente samarbeidsprogram
  Følgende yrkesfaglige samarbeidsprogram i Akershus er godkjente:
  Vg2 Naturbruk: Stabekk vgs i samarbeid med Askham Bryan College i England

  Helse- og oppvekstfag:
  Vg2 helsearbeiderfaget: Rud vgs i samarbeid med York College i England
  Vg2 hudpleie: Rud vgs i samarbeid med York College i England

  Utvekslingsorganisasjoner
  Utvekslingsorganisasjonene har primært tilbud om utvekslingsopphold til skoler som har studiespesialiserende og elever i yrkesfag vil kunne oppleve at det er få reelle muligheter for dem. Flere av organisasjonene jobber for tiden med å utvikle utvekslingsopplegg for yrkesfagelever, så ta kontakt tidlig med utvekslingsorganisasjonene for å forhøre deg om det finnes muligheter innen ditt utdanningsprogram.

   

  [-]

 • Avvikende skoleår

  Dersom du planlegger å reise til et land med en annen semesterinndeling enn vår egen (for eksempel Australia, New Zealand og Japan), bør du undersøke mulighetene dine for godkjenning nøye på forhånd. Dette gjelder blant annet noen land på sørlige halvkule som har oppstart i perioden januar - mars. Både programmer med utreise i begynnelsen av kalenderåret og i juni/juli kan danne grunnlag for godkjenning.   Programmer med oppstart i mars (f.eks. Japan) vil være spesielt utfordrende å få godkjent.

  [-]

 • Etter utvekslingsåret

  Søke skoleplass året etter utvekslingsåret

  Alle må søke om skoleplass eller læreplass i løpet av utvekslingsåret. Søknadsfristen er 1. mars og du må søke gjennom VIGO. Dersom du går Vg2 i utlandet, er du ikke garantert plass på skolen du gikk i Vg1, men du får fortinn på lik linje med de andre elevene som ikke er på utveksling. Karakterutskrift fra utlandet sendes inntakskontoret innen 1. juli.

  Søke om godkjenning etter utvekslingsåret

  Etter utvekslingsåret må du skaffe til veie nødvendig dokumentasjon for å få skoleåret godkjent. Skaff til veie så mye informasjon som mulig om opplæringen du har gjennomført blant annet fagbeskrivelse. Husk at det er elevens eget ansvar å skaffe til veie dokumentasjonen.  Send inn/lever søknad til rektor ved skolen din senest første skoledag. 

  Klagerett

  Den endelige godkjenningen er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen.  

  [-]

 • Yrkesfag: Søknadsskjema for forhåndsgodkjenning og godkjenning

Kontakt

Guri Gjerde
Rådgiver, Internasjonalisering Koordinator fylkeselevråd Webarbeid