1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Klage på karakter

Elever og privatister kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet, med følgende unntak: Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen, kan det bare klages på formelle feil. Klageretten gjelder også dersom det er gitt "ikke vurdering" i standpunktkarakter. Klagen skal sendes skolen du er elev ved/skolen du tok eksamen ved som privatist.

 Foresatte kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. Det er ikke klagerett på underveisvurdering.

Hvordan klager du?

Klagen må være skriftlig, undertegnet, skrevet på PC og datert.

Alle typer klager skal sendes til rektor ved din skole. Privatister og praksiskandidater sender klagen til den skolen der eksamen ble avholdt.

Se oversikt over de videregående skolene i Akershus her.

Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter til muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen, bør klagen begrunnes.

Hvis du klager på karakter til skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen. Egne klageskjemaer skal benyttes (se klageskjemaene lenger ned på siden).

Klagefrist

Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte (hvis du er under 18 år) er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort dere kjent med den.

Hvis du ber om begrunnelse for karakteren blir klagefristen avbrutt. Fristen begynner å løpe igjen når du har fått begrunnelsen.

Mer informasjon

Utfyllende informasjon om klage, tidsfrister og klageprosessen finner du i disse dokumentene:

Tidsfrister for behandling av klage på standpunkt- og eksamenskarakter 2016

Retningslinjer for klagebehandling av standpunkt- og eksamenskarakterer 2016

Klageskjemaer

 

Kontakt

Ulrike Sandø
Rådgiver