1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Service og support

Det er din datamaskin og derfor ditt ansvar å holde den i orden. Dersom det skulle oppstå skader eller feil på datamaskinen, må du selv ta kontakt med leverandøren av maskinen. IKT-avdelingen ved skolen kan være behjelpelig med feilsøking forutsatt at de har ledig kapasitet.

Hjelp til selvhjelp - PC og Mac

For å hjelpe deg med de vanligste utfordringene på PC eller Mac, har fylkeskommunens IKT-ansvarlige laget et felles nettsted - www.afk-it.no/. Der finner du brukerveiledninger og løsninger på tekniske problemstillinger knyttet til bærbare datamaskiner, som for eksempel:

  • Hvordan koble til trådløst nettverk med private enheter som PC, Mac, nettbrett og smarttelefon?
  • Hvordan få nytt passord til Feide?
  • Hvordan installere Office-pakken (bl. a. Word og Excel) fra Office 365?
  • Hvordan installere skole-skriver på datamaskinen?

Skader og tyverier

Dersom det oppstår feil eller skader på PC-en eller Mac-en du har bestilt gjennom fylkeskommunen, må du selv melde fra til leverandøren. Eventuelle kostnader ved reparasjoner betaler du selv. Dersom du har skadeforsikring vil de fleste skader være dekket av denne, men du må betale en egenandel. Maskinen din kan også være dekket av en tyveriforsikring. Du finner mer informasjon om hvordan du skal gå fram for å melde skader og tyveri i dokumentene under.

Skader og tyveri - Mac

Skader og tyveri - PC-er fra HP

Skader og tyveri - PC-er fra Lenovo

Forsikring

Akershus fylkeskommune anbefaler alle elever å tegne skade- og tyveriforsikring ved kjøp av bærbar datamaskin.