1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Programvare

Som elev i videregående skole får du gratis tilgang til de digitale læremidlene du trenger i opplæringen.

Alle elever ved de offentlige videregående skolene i Akershus får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken (med bl. a. Word og Excel) på inntil fem enheter. Installasjonen skjer fra Office 365 som du får tilgang til når du begynner på skolen.

I tillegg til kontorstøtteprogrammene i Office-pakken har alle elever tilgang til ordliste, oppslagsverk og mediesøk gjennom Atekst. Ordlisten laster du ned fra Office 365, mens du har tilgang til oppslagsverk og Atekst gjennom lenker i Itslearning. Du kan lese mer om nedlasting av programvare på ressursnettsiden www.afk-it.no

Pålogging til både Itslearning og Office 365 skjer gjennom Feide som er en felles elektronisk identitet for utdanningssektoren i Norge. Feide gjør det mulig å bruke samme brukernavn og passord ved pålogging til en rekke ulike tjenester.

Digitale verktøy og læremidler er i bruk i alle fag, og skolen vil gi deg tilgang til fagspesifikke digitale ressurser.