1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Standard for bruk av IKT i opplæringen

En elev som går på en videregående skole i Akershus fylkeskommune kan forvente følgende når det gjelder bruk av IKT i opplæringen:

Grunnleggende opplæring

Eleven skal få tilbud om grunnleggende opplæring i bruk av skolens og fylkeskommunens til enhver tid aktuelle programvarepakker og verktøy. Følgende gjelder generelt for alle utdanningsprogrammer og skoler: Læringsplattform, kontorstøtteverktøy, digitale ordbøker og oppslagsverk og annen fag-/skolespesifikk programvare som er aktuell.

Forutsigbarhet og variasjon i læringsarbeidet

Eleven skal gjennom læringsplattformen oppleve en struktur der planer, dokumentasjon av læringsprosess og vurdering fremgår på en ryddig og oversiktlig måte. Eleven kan forvente at skolen bruker læringsplattformen på en måte som gir forutsigbarhet i læringsarbeidet. Dette betyr konkret at:

 • alle lærere bruker læringsplattformen i alle fag
 • oppdaterte planer for faget, informasjon om hjemmearbeid og prøver skal være tilgjengelig i læringsplattformen
 • relevante notater, filer, pekere, presentasjoner osv. ligger tilgjengelig i faget etter undervisningsøkten.
 • formelle vurderinger knyttet til kompetansemålene i faget skal finnes digitalt, tilgjengelig for eleven, enten på læringsplattformen, eller i et eget system for å samle vurderinger. Faglærer orienterer.

Eleven skal oppleve et variert utvalg av læringsressurser som er tilgjengelig i læringsplattformen. Video, lydfiler, animasjoner, osv. skal være tilgjengelig for eleven. Dette kan være ressurser fra NDLA, forlagenes nettsider, NRKskole og/eller andre fagspesifikke ressurser som finnes på nett.

Andre digitale verktøy

Eleven skal ha muligheten til å øke sitt læringsutbytte ved å arbeide med digitale verktøy i tillegg til kontorstøtteverktøy. Eksempler på dette kan være:

 • ulike web-baserte presentasjonsverktøy
 • samskrivingsdokument
 • bruk av film, lyd og bilde
 • digitale tankekart og digitale tidslinjer
 • blogg og wiki

Kontakt

Bengt Jacobsen
Leder, seksjon opplæring