1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Elev-PC Vg1

Akershus fylkeskommune har sluttet med skoleeide PC-er og har istedet innført en ordning hvor elevene eier datamaskinene selv. Du som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, eller bestille en gjennom
fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

NB! I begge tilfeller kan du søke Lånekassen om et årlig utstyrsstipend! Se lenke på høyre side.

 • Alternativ 1: Bruk den bærbare datamaskinen du har fra før

  Har du en bærbar datamaskin du er fornøyd med fra før, kan du bruke denne når du går på videregående skole.

  Minstekrav til datamaskinen er at den må ha et antivirusprogram som er operativt, og at du kan produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Alle elever vil få tilbud om gratis å installere kontorstøtteverktøyet MS Office. Videre må datamaskinen fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.

  Dersom du finner ut at datamaskinen din likevel ikke fungerer til det som er forventet, kan du bestille en maskin gjennom fylkeskommunens avtale før 30. april 2014, eller anskaffe deg en ny maskin på annen måte.

  Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin og holde denne i orden!

  [-]

 • Alternativ 2: Bestill en bærbar datamaskin gjennom fylkeskommunen

  Hvis du ikke har en bærbar datamaskin fra før, eller ikke synes den du har er god nok, kan du bestille en PC eller Mac gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Fylkeskommunen subsidierer fire ulike modeller: To PC-modeller og to Mac-modeller. (Les mer nedenfor under "Modeller")

  Den rimeligste PCen, en såkalt standard-PC, er finansiert slik at gratisprinsippet for opplæring i videregående skole overholdes, jfr opplæringslovens § 3-1 og forskrift til opplæringsloven, § 19-6. Standard-PCen vil dekke dine behov i det daglige skolearbeidet.

  Du kan bare bestille én datamaskin gjennom fylkeskommunens avtale. Avtalen gjelder kun for elever som går i Vg1 og kan benyttes frem til 30.april 2014.

  Tilbudet gjelder bare deg som er elev i Vg1 og kan bare benyttes en gang, det vil si første gang du går i Vg1. Tilbudet gjelder ikke dersom du går Vg1 på nytt neste år. Ettersom skoleåret 2013/14 er det første året med denne ordningen, får alle elever på Vg1 muligheten til å benytte fylkeskommunens avtale dette skoleåret. Tilbudet gjelder bare elever som går i offentlige videregående skoler i Akershus.

  Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin og holde denne i orden!

  Elever på forberedende kurs for minoritetsspråklige kan benytte tilbudet, men vil også få tilbud om å låne PC på skolen. Fylkeskommunens innkjøpsordning kan bare benyttes en gang. Dersom du benytter deg av ordningen mens du går forberedende kurs for minoritetsspråklige, kan du derfor ikke bestille ny maskin når du begynner i Vg1.

  [-]

 • Modeller

  Fylkeskommunen subsidierer fire ulike modeller

  Bestiller du datamaskin gjennom fylkeskommunen, kan du velge mellom fire ulike modeller: to PC-modeller og to Mac-modeller. 

  Les mer om tekniske spesifikasjoner for modellene her (pdf)

  Dersom du velger en standard PC, vil du få en maskin som er av god kvalitet og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk. Denne modellen er finansiert på en slik måte at gratisprinsippet overholdes. (Les mer nedenfor under "Hva skal du betale?")

  På flere av utdanningsprogrammene brukes programvare som kun fungerer på PC. For mange elever vil PC derfor være det beste alternativet. Ta kontakt med skolen for mer informasjon om dette.

  Elever som har lese- og skrivevansker får tilbud om å bruke spesialprogramvare som kun fungerer på Windows. Dette forutsetter at eleven bruker en PC – ikke en Mac. Mac har mulighet for å kjøre Windows operativsystem i tillegg, men elevene må da kjøpe lisens til Windows og dekke eventuelle kostnader knyttet til installering av operativsystemet.

  Dersom du begynner på et utdanningsprogram som krever tyngre maskinkraft eller ytelse i forbindelse med bruk av spesielle programmer, for eksempel medier og kommunikasjonsfag (MK) eller musikk, dans og drama (MD), vil du kunne oppleve at standard PCen ikke har tilstrekkelig ytelse eller de tekniske spesifikasjonene som kreves. I disse tilfellene vil skolen tilrettelegge for at du får gjort de oppgavene du skal, ved å stille egnet utstyr til rådighet på skolen.

  Alle elever får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken ved skolestart.

  Forsikring

  Reparasjon av skader på PC eller Mac kan være kostbart. Dersom du velger å benytte de fylkeskommunale innkjøpsavtalene, følger det med en forsikring som dekker kostnadene ved reparasjon. Ved bruk av forsikringen må du betale en egenandel. Du kan lese om forsikringsvilkårene i bestillingsportalene. Forsikringen dekker ikke tyveri eller tap av maskinen, men en del innbo- og reiseforsikringer dekker også dette.

  [-]

 • Hva skal du betale?

  Dette er totalbeløpene du skal betale for de ulike modellene, etter at fylkeskommunens subsidiering er trukket fra:

  Modell

  Elevbetaling

  Standard PC, HP 4340s 2790 kr*)
  Kraftig PC, HP 9470m 7009 kr
  Macbook Pro 13" 7015 kr
  Macbook Pro 15" 11729 kr

  *) Dersom du bestiller en standard-PC og velger å betale alle 3 egenandeler ved bestilling, får du en rabatt på 500 kr, og betaler da kun 2290 kr!

  Dersom du bestiller en standard-PC og velger en avbetalingsordning, betaler du 930 kr ved bestilling. Deretter vil du motta to fakturaer på 930 kr høsten 2014 og høsten 2015, og betaler da totalt 2790 kr for maskinen.

  Standard-PC

  Et viktig prinsipp er at du ikke skal måtte betale mer enn det Opplæringsloven åpner for i §19-6 i forskrift til Opplæringsloven. Bestiller du en standard-PC vil du kun betale et beløp tilsvarende 3 ganger utstyrsstipendet fra Lånekassen, laveste sats. For skoleåret 2013/14, er laveste sats 930 kr.

  Dersom du velger å betale hele beløpet ved bestilling, vil du få en rabatt på 500 kr, siden fylkeskommunen ikke vil ha kostnader og arbeid med å sende ut fakturaer senere. Dersom du ønsker å fordele kostnaden over 3 år, betaler du 1 egenandel i bestillingsportalen ved bestilling. Du vil deretter motta årlige fakturaer i to år fra fylkeskommunen på samme beløp som utstyrsstipendet.

  Kraftig PC, Macbook Pro 13’’ og Macbook Pro 15’’

  I tillegg til standard PC-en tilbyr vi disse tre modellene som også er subsidiert med samme beløp.

  • Tilbudet om rabatt ved betaling av alle egenandelene samlet gjelder kun ved bestilling av standard-PC.
  • Tilbudet om å dele betalingen opp i nedbetaling over tre år gjelder kun ved bestilling av standard-PC.
  • Dersom du velger å bestille en kraftig PC, Macbook Pro 13’’ eller Macbook Pro 15’’, må du betale hele beløpet med en gang.

  [-]

 • Bestilling og levering

  Bestilling

   

  For deg som går i Vg1 skoleåret 2013/2014

  Bestillingsportalene for Mac og PC er fortsatt åpne for deg som er elev i Vg1. Du kan bestille ved å gå inn på lenkene nedenfor. Det er to bestillingsportaler, en for PC og en for Mac. Disse stenger 30. april 2014.

  Gå til bestillingsportal for Mac (Eplehuset)

  Gå til bestillingsportal for PC (ATEA)


  Prisene er subsidiert av Akershus fylkeskommune, og fylkeskommunen kontrollerer bestillingene. Den enkelte elev kan kun bestille én datamaskin.

  For deg som skal begynne i Vg1 høsten 2014

  1.juni 2014 åpner bestillingsportalene for Mac og PC for deg som skal begynne i Vg1 til høsten. Du kan velge gratis utlevering ved en av fire skoler i forkant av skolestart. Alternativt kan du velge å få maskinen sendt hjem som postpakke, men må selv betale fraktkostnadene.

  Du kan bare bestille gjennom fylkeskommunens avtaler første gang du går i Vg1 i offentlig videregående skole i Akershus. Den enkelte elev kan kun bestille én datamaskin. Prisene er subsidiert av Akershus fylkeskommune, og fylkeskommunen kontrollerer bestillingene. Dersom du ikke begynner i offentlig videregående skole, vil fylkeskommunen sende deg faktura på subsidiebeløpet. 

  [-]

 • Support, service og feilmelding

  Service på maskiner som er bestilt gjennom Akershus fylkeskommune

  Dersom det oppstår feil eller skader på PC-en eller Mac-en du har bestilt gjennom fylkeskommunen, må du selv melde feilen til leverandøren. IKT-avdelingen ved skolen kan være behjelpelig med feilsøking forutsatt at de har ledig kapasitet. 

  Service på Mac-er som er bestilt gjennom Akershus fylkeskommune

  Service på Mac utføres av Eplehuset. Alle serviceoppdrag meldes på www.eplehuset.no/service.
  NB! Logg inn med brukeren du opprettet da du bestilte Mac-en. Eplehuset Service kontakter deg for å avtale henting på skole.

  Dersom du ønsker hjelp til feilsøking over telefon, kan du ringe Apple Support på 815 00 158 (mandag-fredag 08.00-19.45 og lørdag 10-18).

  Eplehuset avtaler henting av Mac-en på skolen i løpet av en uke etter at du meldte feilen/skaden og Mac-en leveres tilbake på skolen påfølgende uke. Husk at du må pakke Mac-en slik at den tåler transport, og merke pakken med navn og skole.

  Det er også mulighet for å levere Mac-en ved følgende butikker:

  • Eplehuset Sandvika Storsenter
  • Eplehuset Storgata 17, Oslo 

   

  Det er tre års garanti på Mac-en. Det betyr at alle fabrikasjonsfeil repareres kostnadsfritt i tre år etter at du mottok Mac-en. Du har også fem års reklamasjonsrett.

  Mac-er som er bestilt gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning er dekket av en skadeforsikring. Forsikringen dekker hendelige uhell og har en egenandel på kr 1500,-. Forsikringsvilkårene finner du på Eplehusets nettsider.

  Service på PCer som er bestilt gjennom Akershus fylkeskommune

  Service på PC utføres av InfoCare. Serviceoppdrag meldes på InfoCares webportal.

  Du kan også melde serviceoppdrag på e-post til kundesenter@infocare.no, eller ved å ringe 815 81 333  (mandag- fredag 08.00-16.00). Oppgi navn, skole, serienummer, modell og feilsymptomer.

  NB! Det er elevens kontaktinformasjon som skal oppgis ved melding av sak til Infocare.

  Reparatøren vil møte deg på skolen til avtalt tid for å utføre service i løpet av en uke etter at du meldte feilen/skaden. I skoleferier kan PC-en leveres til InfoCare på kontorene deres på Økern, adr. Haslevangen 30, 0579 Oslo.

  Alle serviceoppdrag må meldes på forhånd.

  Det er tre års garanti på PCen (inkludert batteriet). Det betyr at alle fabrikasjonsfeil repareres kostnadsfritt i tre år etter at du mottok PCen.

  PC-er som er bestilt gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning er dekket av en skadeforsikring i tre år etter at du mottok PC-en. Forsikringen dekker hendelige uhell og har en egenandel på kr 750,-. Forsikringen kan kun benyttes en gang per år, og du velger selv om du vil benytte forsikringen eller betale for reparasjonen selv. Du finner mer informasjon om forsikringen i forsikringsvilkårene. Ønsker du å benytte forsikringen, må du fylle ut et forsikringsskjema (pdf).

  Hva kan skolen hjelpe deg med?

  Det er din datamaskin og derfor ditt ansvar å holde den i orden. Dersom det skulle oppstå skader eller feil på maskinen, må du selv ta kontakt med leverandøren av maskinen. Eventuelle kostnader ved reparasjoner betaler du selv.

  Skolen kan likevel være behjelpelig med f.eks.:

  • Opplæring i tilkobling til skolens trådløse nettverk og utskriftsløsning
  • Installasjon/avinstallasjon av programvare
  • Opplæring i lagring og sikring av data (back up)
  • Opplæring i generell vedlikehold av maskinen
  • Feilsøking
  • Beskrivelse av feil/skader på maskinen (riktig beskrivelse gir mer effektiv service)
  • Utlånsmaskin, dersom maskinen din er til reparasjon

  [-]

 • Hjelp til selvhjelp - PC og Mac

  Hjelp til selvhjelp - PC og Mac


  For å hjelpe deg med de vanligste utfordringene på PC eller Mac, har fylkeskommunens IKT-ansvarlige laget et felles nettsted - www.afk-it.no - der du vil finne brukerveiledninger og løsninger på tekniske problemstillinger knyttet til bærbare datamaskiner, som for eksempel:

  • Hvordan koble til trådløst nettverk med private enheter som PC, Mac, iPad og iPhone?
  • Hvordan få nytt passord til Feideident-brukeren dersom man har glemt det?


  Spesielt for Vg1-elever:

  • Hvordan installere Office-pakken på privat datamaskin gjennom Office 365-løsningen?
  • Hvordan installere skole-skriver på privat datamaskin?
  • Installere Adobe-CS6-pakken på privat datamaskin? (For de utdanningsprogrammene som skal ha dette.

   
  Nettsiden er under kontinuerlig utvikling og det vil fortløpende bli lagt ut materiale som vi håper vil være hjelp til selvhjelp i den digitale delen av skolehverdagen.

  [-]