1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Elev-PC-ordningen

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Bestillingsportalene åpnet 1. juni 2015 og er åpne t.o.m. 30. april 2016.

Bestillingsportalene for deg som gikk på Vg1 skoleåret 2014/15 stengte 30. april, og du kan ikke lenger benytte deg av tilbudet om subsidiert datamaskin.

 • Alternativ 1: Bruk den bærbare datamaskinen du har fra før

  Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram.
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren.
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.


  Du får tilbud om gratis installasjon av kontorstøtteverktøyet MS Office når du begynner på skolen.

  Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

  Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden!

  [-]

 • Alternativ 2: Bestill en bærbar datamaskin gjennom fylkeskommunen

  Du kan bestille en PC eller Mac gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Fylkeskommunen subsidierer fire ulike modeller: To PC-modeller og to Mac-modeller.

  Den rimeligste PC-en, en såkalt standard-PC, er finansiert slik at gratisprinsippet for opplæring i videregående skole overholdes, jf. opplæringslovens § 3-1 og forskrift til opplæringsloven, § 19-6. Standard-PC-en vil dekke dine behov i det daglige skolearbeidet.

  Hvem kan benytte ordningen? 

  • Deg som skal begynne/går på Vg1 ved en offentlige videregående skole i Akershus.
  • Deg som ikke har gått Vg1 ved en offentlig videregående skole i Akershus, men som skal begynne/går på Vg2 ved en av fylkeskommunens skoler.
  • Deg som skal begynne/går i innføringsklasse for minoritetsspråklig ved en offentlig videregående skole i Akershus.


  Du kan bare bestille én datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler. Dersom du bestiller mer enn én datamaskin, eller ikke oppfyller disse vilkårene, vil du bli fakturert for subsidiebeløpet (kr 1689,-).

  Elever som ikke oppfyller vilkårene kan kjøpe de samme PC-modellene til fullpris, altså uten subsidiebeløpet, gjennom Elkjøp. Det gjør du ved å sende en e-post til elevpc.afk@elkjop.no.

  Fylkeskommunen subsidierer kun datamaskiner som kjøpes gjennom våre innkjøpsavtaler. Dersom du kjøper PC eller Mac gjennom en vanlig forhandler, gir vi ikke støtte til dette. Alle elever kan søke utstyrsstipend fra Lånekassen.

  [-]

 • Hvilken modell bør du velge?

  Fylkeskommunen subsidierer fire ulike modeller: to PC-modeller og to Mac-modeller.

  Dersom du velger en standard-PC, vil du få en maskin som er av god kvalitet og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk. Denne modellen er finansiert på en slik måte at gratisprinsippet overholdes. (Les mer om dette under "Hva skal du betale?").

  På flere av utdanningsprogrammene brukes programvare som kun fungerer på PC, og på noen skoler får elever med lese- og skrivevansker tilbud om å bruke spesialprogramvare som bare fungerer på Windows. For mange er derfor PC det beste alternativet. På enkelte utdanningsprogram (f. eks. musikk, dans og drama og medier og kommunikasjon) brukes programvare som bare fungerer på en kraftig PC eller Mac. Skolene har utlånsmaskiner for dem som ikke kan bruke programvaren på sin egen datamaskin.

  Du kan se skolenes nettsider for informasjon om hva slags datamaskin du bør ha på det enkelte utdanningsprogram dersom du ikke ønsker å låne utstyr av skolen. Merk at dette kan variere fra skole til skole.

  [-]

 • Hva skal du betale?

  Fylkeskommunen subsidierer alle modellene med det samme beløpet (kr 1689,-), som er trukket fra på forhånd. Prisene ligger fast for skoleåret.

  Modell

  Pris / Elevbetaling

  Standard-PC, Lenovo L450 kr 2 401,-/ kr 2 901,-*)
  Kraftig PC, Lenovo T450 kr 6 467,-
  MacBook Air 13'', MJVG2 kr 9 561,-
  MacBook Pro Retina 13'', MF840 kr 11 877,-

  *)= Standard-PCen kan betales over tre år. Da betaler du kr 967,- ved bestilling og mottar faktura på det samme beløpet høsten 2016 og høsten 2017 (tilsammen kr 2 901,-). Dersom du velger å betale hele beløpet ved bestilling, får du kr 500,- i rabatt og betaler kun kr 2 401,- for datamaskinen.

  Standard-PC

  Du skal ikke måtte betale mer for datamaskinen enn det opplæringsloven åpner for i §19-6 i forskrift til opplæringsloven. Bestiller du en standard-PC vil du kun betale et beløp tilsvarende 3 ganger laveste sats av utstyrsstipendet fra Lånekassen. For skoleåret 2015/16 er laveste sats kr 967,-.

  Dersom du velger å betale hele beløpet ved bestilling, vil du få en rabatt på kr 500,- siden fylkeskommunen ikke vil ha kostnader og arbeid med å sende ut fakturaer senere. Dersom du ønsker å fordele kostnaden over 3 år, betaler du en egenandel i bestillingsportalen ved bestilling. Du vil deretter motta årlige fakturaer i to år fra fylkeskommunen på samme beløp som utstyrsstipendet.

  Kraftig PC, Macbook Air 13’’ og Macbook Pro 13’’

  I tillegg til standard PCen tilbyr vi tre andre modeller som er subsidiert med samme beløp (kr 1689,-) som standard-PC-en. Dersom du bestiller en av disse modellene, må du betale datamaskinen i sin helhet ved bestilling.

  Prisøkning på kraftig PC og Mac sammenlignet med skoleåret 2014-15 skyldes svak kronekurs som har gjort disse produktene vesentlig dyrere enn ved inngangen til forrige skoleår. I tillegg er fylkeskommunens subsidiebeløp redusert som følge av økte kostnader grunnet nye mva.-regler for disse modellene.

  Uhells- og tyveriforsikring

  Prisen for standard-PCen inkluderer uhellsforsikring, og du kan kjøpe tyveriforsikring i tillegg. Du kan kjøpe uhells- og tyveriforsikring til de andre modellene ved bestilling. Forsikringsvilkårene finner du i bestillingsportalene.

  Modell Uhells- /tyveriforsikring
  Standard-PC, Lenovo L450 Inkludert / kr 900,-
  Kraftig PC, Lenovo T450 kr 600,- (uhell)/ kr 1 500,- (uhell og tyveri)
  MacBook Air 13'', MJVG2 kr 1 158,- (uhell og tyveri)
  MacBook Pro Retina 13'', MF840 kr 1 434,- (uhell og tyveri)

  Akershus fylkeskommune anbefaler at du forsikrer datamaskinen din.

  [-]

 • Bestilling og levering

  Bestilling

  Det er to bestillingsportaler, en for PC og en for Mac. Bestillingsportalene for skoleåret 2015/16 kan benyttes av:

  • Deg som skal begynne på Vg1 ved en offentlige videregående skole i Akershus
  • Deg som ikke har gått Vg1 ved en offentlig videregående skole i Akershus, men som skal begynne på Vg2 ved en av fylkeskommunens skoler
  • Deg som skal begynne i innføringsklasse for minoritetsspråklig ved en offentlig videregående skole i Akershus


  Bestillingsportalene er åpne fra 1. juni 2015 til 30. april 2016. 

  Du kan bare bestille én datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler. Prisene er subsidiert av Akershus fylkeskommune, og fylkeskommunen kontrollerer bestillingene. Dersom du bestiller mer enn én datamaskin, eller ikke begynner i offentlig videregående skole, vil fylkeskommunen sende deg faktura på subsidiebeløpet (kr 1689,-). 

  Elever som ikke oppfyller vilkårene kan kjøpe de samme PC-modellene til fullpris, altså uten subsidiebeløpet, gjennom Elkjøp. Det gjør du ved å sende en e-post til elevpc.afk@elkjop.no.

  Levering av PC

  Ved bestilling av PC kan du velge mellom å få PC-en sendt hjem, eller hente den i en av fire Elkjøp-butikker:

  • Elkjøp Megastore Slependen   
  • Elkjøp Megastore Lørenskog  
  • Elkjøp Stormarked Jessheim
  • Elkjøp Stormarked Vinterbro


  Henting i butikk er gratis, mens du må betale for hjemsending med post.

  Levering av Mac

  Du får Mac-en tilsendt hjem og må selv dekke fraktkostnaden.

  [-]

 • Service og brukerstøtte

  Skader og tyverier

  Dersom det oppstår feil eller skader på PC-en eller Mac-en du har bestilt gjennom fylkeskommunen, må du selv melde fra til leverandøren. Eventuelle kostnader ved reparasjoner betaler du selv. Dersom du har skadeforsikring vil de fleste skader være dekket av denne, og du må bare betale en egenandel. Maskinen din kan også være dekket av en tyveriforsikring. Du finner mer informasjon om hvordan du skal gå fram for å melde skader og tyveri i dokumentene under.

  Skader og tyveri - Mac

  Skader og tyveri - PC-er fra HP

  Skader og tyveri - PC-er fra Lenovo

  Hva kan skolen hjelpe deg med?

  Det er din datamaskin og derfor ditt ansvar å holde den i orden. Dersom det skulle oppstå skader eller feil på datamaskinen, må du selv ta kontakt med leverandøren av maskinen. IKT-avdelingen ved skolen kan være behjelpelig med feilsøking forutsatt at de har ledig kapasitet. 

  Skolen kan likevel være behjelpelig med:

  • Opplæring i tilkobling til skolens trådløse nettverk og utskriftsløsning
  • Installasjon/avinstallasjon av programvare
  • Opplæring i lagring og sikring av data (back up)
  • Opplæring i generell vedlikehold av maskinen
  • Feilsøking
  • Beskrivelse av feil/skader på maskinen (riktig beskrivelse gir mer effektiv service)
  • Utlånsmaskin, dersom maskinen din er til reparasjon (forutsetter framvisning av service-/ordrebekreftelse)

  [-]

 • Hjelp til selvhjelp - PC og Mac

  Hjelp til selvhjelp - PC og Mac

  For å hjelpe deg med de vanligste utfordringene på PC eller Mac, har fylkeskommunens IKT-ansvarlige laget et felles nettsted - www.afk-it.no. Der finner du brukerveiledninger og løsninger på tekniske problemstillinger knyttet til bærbare datamaskiner, som for eksempel:

  • Hvordan koble til trådløst nettverk med private enheter som PC, Mac, iPad og smarttelefon?
  • Hvordan få nytt passord til Feide?
  • Hvordan installere Office-pakken (bl. a. Word og Excel) fra Office 365?
  • Hvordan installere skole-skriver på privat datamaskin?

   
  Nettsiden er under kontinuerlig utvikling og det vil fortløpende bli lagt ut artikler som vil være hjelp til selvhjelp i skolehverdagen.

  [-]