1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Elev-PC-ordningen

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Tilbudet om subsidiert datamaskin gjelder for elever på Vg1 og nye elever på Vg2, det vil si elever som ikke har gått Vg1 ved en offentlig videregående skole i Akershus. Bestillingsportalene åpnet 1. juni 2016 og stenger 30. april 2017.

 • Alternativ 1: Bruk den bærbare datamaskinen du har fra før

  Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook


  Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.

  Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

  Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden!

  [-]

 • Alternativ 2: Bestill en bærbar datamaskin gjennom fylkeskommunen

  Du kan bestille en PC eller Mac gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Fylkeskommunen subsidierer fem ulike modeller: Tre PC-modeller og to Mac-modeller.

  Den rimeligste PC-en, en såkalt standard-PC, er finansiert slik at gratisprinsippet for opplæring i videregående skole overholdes, jf. opplæringslovens § 3-1 og forskrift til opplæringsloven, § 19-6. Standard-PC-en vil dekke dine behov i det daglige skolearbeidet.

  Hvem kan benytte ordningen? 

  • Du som skal begynne på Vg1 ved en offentlige videregående skole i Akershus.
  • Du som ikke har gått Vg1 ved en offentlig videregående skole i Akershus, men som skal begynne på Vg2 ved en av fylkeskommunens skoler.
  • Du som skal begynne i innføringsklasse for minoritetsspråklig ved en offentlig videregående skole i Akershus.


  Du kan bare bestille én datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler. Dersom du bestiller mer enn én datamaskin, eller ikke oppfyller disse vilkårene, vil du bli fakturert for subsidiebeløpet (kr 2567,-).

  Elever som ikke oppfyller vilkårene kan kjøpe de samme modellene til fullpris, altså uten subsidiebeløpet, gjennom Elkjøp og Eplehuset. Det gjør du ved å sende en e-post til elevpc.afk@elkjop.no (PC) eller elevmac.akershus@eplehuset.no (Mac).

  Fylkeskommunen subsidierer kun datamaskiner som kjøpes gjennom våre innkjøpsavtaler. Dersom du kjøper PC eller Mac gjennom en vanlig forhandler, gir vi ikke støtte til dette. Alle elever kan søke utstyrsstipend fra Lånekassen.

  [-]

 • Hvilken modell bør du velge?

  Fylkeskommunen subsidierer fem ulike modeller: Tre PC-modeller og to Mac-modeller.

  Dersom du velger en standard-PC, vil du få en maskin som er av god kvalitet og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk. Denne modellen er finansiert på en slik måte at gratisprinsippet overholdes.

  På flere av utdanningsprogrammene brukes programvare som kun fungerer på PC, og på noen skoler får elever med lese- og skrivevansker tilbud om å bruke spesialprogramvare som bare fungerer på Windows. For mange er derfor PC det beste alternativet. På enkelte utdanningsprogram bruker elevene programvare som bare fungerer på en kraftig PC eller Mac. Skolene har utlånsmaskiner for dem som ikke kan bruke programvaren på sin egen datamaskin.

  Du kan se skolenes nettsider for informasjon om hva slags datamaskin du bør ha på det enkelte utdanningsprogram dersom du ikke ønsker å låne utstyr av skolen. Merk at dette kan variere fra skole til skole.

  [-]

 • Hva skal du betale?

  Fylkeskommunen subsidierer alle modellene med det samme beløpet (kr 2567,-). Tabellen under viser hva du må betale for de ulike modellene. Prisene ligger fast for skoleåret.

  Modell Engangsbetaling Avbetaling

  Standard-PC (Lenovo ThinkPad L460)

  kr 2473,- kr 991,- /2973,-*

  Kraftig PC (Lenovo ThinkPad T460)

  kr 6860,- kun engangsbetaling

  Hybrid-PC (Lenovo ThinkPad Yoga 260)

  kr 7885,- kun engangsbetaling

  MacBook Air (MMGG2)

  kr 10551,- kun engangsbetaling

  MacBook Pro Retina (MLUQ2)

  kr 13374,- kun engangsbetaling

  *= Du kan velge å betale standard-PC-en over tre år. Da betaler du første beløp ved bestilling og få faktura på samme beløp de to påfølgende årene. Siden du får rabatt på kr 500,- ved engangsbetaling, blir totalsummen høyere dersom du velger avbetaling.

  Standard-PC

  Du skal ikke måtte betale mer for datamaskinen enn det opplæringsloven åpner for i §19-6 i forskrift til opplæringsloven. Bestiller du en standard-PC vil du kun betale et beløp tilsvarende 3 ganger laveste sats av utstyrsstipendet fra Lånekassen. For skoleåret 2016/17 er laveste sats kr 991,-.

  Dersom du velger å betale hele beløpet ved bestilling, vil du få en rabatt på kr 500,- siden fylkeskommunen ikke vil ha kostnader og arbeid med å sende ut fakturaer senere. Dersom du ønsker å fordele kostnaden over 3 år, betaler du en egenandel i bestillingsportalen ved bestilling. Du vil deretter motta årlige fakturaer i to år fra fylkeskommunen på samme beløp.

  Kraftig PC, hybrid-PC, Macbook Air 13’’ og Macbook Pro 13’’

  I tillegg til standard PCen tilbyr vi fire andre modeller som er subsidiert med samme beløp  som standard-PC-en. Dersom du bestiller en av disse modellene, må du betale datamaskinen i sin helhet ved bestilling.

  Uhells- og tyveriforsikring

  Alle modellene er uhellsforsikret. Mac-ene er i tillegg tyveriforsikret. Du kan kjøpe tyveriforsikring for PC-ene i bestillingsportalen. Forsikringsvilkårene finner du i bestillingsportalene.

  [-]

 • Bestilling og levering

  Bestilling

  Det er to bestillingsportaler, en for PC og en for Mac. Bestillingsportalene kan benyttes av:

  • Du som skal begynne på Vg1 ved en offentlige videregående skole i Akershus
  • Du som ikke har gått Vg1 ved en offentlig videregående skole i Akershus, men som skal begynne på Vg2 ved en av fylkeskommunens skoler
  • Du som skal begynne i innføringsklasse for minoritetsspråklig ved en offentlig videregående skole i Akershus

  Bestillingsportal for PC (Elkjøp)

  Bestillingsportal for Mac (Eplehuset)

  Du kan bare bestille én datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler. Prisene er subsidiert av Akershus fylkeskommune, og fylkeskommunen kontrollerer bestillingene. Dersom du bestiller mer enn én datamaskin, eller ikke begynner i offentlig videregående skole, vil fylkeskommunen sende deg faktura på subsidiebeløpet. 

  Elever som ikke oppfyller vilkårene kan kjøpe de samme modellene til fullpris, altså uten subsidiebeløpet, gjennom Elkjøp og Eplehuset. Det gjør du ved å sende en e-post til elevpc.afk@elkjop.no (PC) eller elevmac.akershus@eplehuset.no (Mac).

  Levering av PC

  Ved bestilling av PC kan du velge mellom å få PC-en sendt hjem, eller hente den i en av fire Elkjøp-butikker:

  • Elkjøp Megastore Slependen   
  • Elkjøp Megastore Lørenskog  
  • Elkjøp Stormarked Jessheim
  • Elkjøp Stormarked Vinterbro


  Henting i butikk er gratis, mens du må betale for hjemsending med post.

  Levering av Mac

  Du får Mac-en tilsendt hjem og må selv dekke fraktkostnaden.

  [-]