1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

IKT og elev-PC

Bruk av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet som inngår i alle fag på lik linje med lesing, skriving, muntlig fremstilling og regning.

Elev-PC-ordningen

Alle elevene på de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene kan bruke maskinen de allerede har, eller kjøpe en maskin gjennom fylkeskommunens avtaler.

Les mer om elev-PC-ordningen og hvordan du bestiller PC

Les mer om service og support

Les mer om nedlasting av programvare

Standard for bruk av IKT i opplæringen

Dette betyr at uansett hvilket fag du har, skal skolen bruke digitale verktøy for å gjøre opplæringen i faget best mulig. Dette står i læreplanverket. Akershus har også utarbeidet en standard for bruk av IKT i opplæringen.

Læringsplattform

De videregående skolene i Akershus fylkeskommune har en felles læringsplattform, Itslearning, som brukes i alle fag. Læringsplattformen brukes blant annet til å legge ut lærestoff og aktuelle lenker, oppgavebesvarelser, vurderinger og annen kommunikasjon.

Les mer om personopplysninger i itslearning

 

 Foto: iStockphoto
Foto: iStockphoto