1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Elevråd

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og dets fremste oppgave er å styrke elevenes innflytelse på læringsmiljøet ved skolen.

Elevrådets oppgave ved skolen er svært viktig for at elevenes stemme skal bli hørt i saker som angår deres skolehverdag. Elevrådet har dessuten representanter i flere ulike utvalg, inkludert skoleutvalget som er skolenes øverste organ. Alle skoler har også et skolemiljøutvalg det elevrådsrepresentanter utgjør flertallet.

Fylkesdirektøren arrangerer hvert år et elevrådsseminar for representanter fra alle elevråd, der aktuelle temaer blir satt på dagorden, og tilrettelegger for erfaringsutveksling mellom elevrådene ved den enkelte skole.

I elevrådsveilederen finner du informasjon og tips om det å drive elevrådsarbeid.

Informasjon om elevrådets aktiviteter og oversikt over tillitsvalgte ved de ulike skolene finner du på skolenes egne nettsider.

Fylkeselevrådet i Akershus

Høsten 2013 ble Akershus Fylkeselevråd (AFE) opprettet. Fylkeselevrådet skal bestå av representanter fra de videregående skolene i Akershus og lærlinger.

Les mer om fylkeselevrådet

Les handlingsplanen for fylkeselevrådet 2015/2016

Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet er en viktig ressurs for elevråd og gir opplæring og kursing for å øke elevers og lærlingers  bevissthet om rettigheter og plikter. Ombudet hjelper også elever og lærlinger som trenger hjelp i enkeltsaker.

Les mer om elev- og lærlingombudet

Kontakt

Ulrike Sandø
Rådgiver