1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Elevråd

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og dets fremste oppgave er å styrke elevenes innflytelse på læringsmiljøet ved skolen.

Elevrådets oppgave ved skolen er svært viktig for at elevenes stemme skal bli hørt i saker som angår deres skolehverdag. Elevrådet har dessuten representanter i flere ulike utvalg, inkludert skoleutvalget som er skolenes øverste organ. Alle skoler har også et skolemiljøutvalg det elevrådsrepresentanter utgjør flertallet.

Fylkesdirektøren arrangerer hvert år et elevrådsseminar for representanter fra alle elevråd, der aktuelle temaer blir satt på dagorden, og tilrettelegger for erfaringsutveksling mellom elevrådene ved den enkelte skole.

I elevrådsveilederen (pdf) finner du informasjon og tips om det å drive elevrådsarbeid.

Informasjon om elevrådets aktiviteter og oversikt over tillitsvalgte ved de ulike skolene finner du på skolenes egne nettsider.

Fylkeselevrådet i Akershus

Fylkeselevrådet består av representanter fra elevrådene ved de videregående skolene i Akershus og lærlinger. Det velges nye representanter til fylkeselevrådet hver høst.

Les mer om fylkeselevrådet

Les handlingsplanen for fylkeselevrådet 2016-2018

Elev- lærling- og mobbeombudet

Elev-, lærling- og mobbeombudet er en viktig ressurs for elevråd og gir opplæring og kursing for å øke elevers og lærlingers  bevissthet om rettigheter og plikter. Ombudet hjelper også elever og lærlinger som trenger hjelp i enkeltsaker.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet