1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til opplæring i bedrift

Godkjente lærebedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater får tilskudd for å gi opplæring. Lærebedriftene får tilskudd tilsvarende ett års opplæring.

Opplæringen er delt inn i et opplæringsår og et verdiskapningsår. Tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden. Tilskuddet gjelder fra den dato læreforholdet begynner. Tilskuddet blir utbetalt to ganger i året. Spørsmål rundt utbetalingene kan sendes til avdeling for videregående opplæring.

Det følger tilskudd med de fleste lærlinger og lærekandidater, men det det er forskjellige satser for ungdom med rett og for voksne og lærlinger som har brukt opp retten sin. Dette tilskuddet er gitt etter faste satser som er bestemt av Kunnskapsdepartementet. Les mer på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider. 

Det er noen fag som har et tredje år i skole og det er kun verdiskapning i læretiden. Det følger ikke tilskudd med disse fagene. Dette gjelder blant annet dataelektronikerfaget. 

Hvem får tilskudd

Tilskuddet blir utbetalt til alle godkjente lærebedrifter som har tegnet lære-/opplæringskontrakt med en lærling eller lærekandidat.

Kontraktsskjema

Når det blir inngått en avtale mellom en bedrift og en lærling/lærekandidat skal det brukes egne kontraktsskjema. 

Last ned:

Lærekontrakt for lærlinger

Opplæringskontrakt for lærekandidater

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrister. Bedriftene skal sende inn kontraktene så snart som mulig etter at de de har inngått en avtale med en lærling eller lærekandidat.

Behandling av kontrakt

Lærekontrakter og opplæringskontrakter blir behandlet fortløpende av fylkeskommunen.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Tilskudd til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Dette er et tilskudd for lærlinger og lærekandidater under 25 år med særskilte behov eller med svake norskkunnskaper på grunn av kort botid i Norge.

Det er Utdanningsdirektoratet som utbetaler disse midlene. Fylkeskommunen kvalitetssikrer søknadene før de blir sendt inn til behandling. Søknadsfristen for fylkeskommunene å sende inn søknadene er 1. oktober. På grunn av behandlingstid må søknadene være sendt inn til fylkeskommunen innen 15. september.

Kontakt

Tove Kandola