1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Styringsretten er retten til å lede, fordele og kontrollere. Bedriften kan ikke gjøre eller bestemme noe som er i strid med lov eller tariffavtale.

Bedriften kan gi deg instrukser for å kunne følge opp hvordan du utfører det daglige arbeidet.

Du har plikt å ta andre arbeidsoppgaver enn det som er satt opp i opplæringsplanen. Det er arbeidsgiveren som bestemmer hva som er hensiktsmessig ut fra bedriftens arbeidstilgang og den produksjonen som pågår.

Arbeidsgiveren kan ha rimelig interesse av å gjennomføre ulike former for kontroll, for å sikre at arbeidstiden blir overholdt, og for at det ikke blir nasket eller begått underslag.

Innenfor visse rammer kan arbeidsgiveren utføre kontroll, men lovfestede regler kan begrense arbeidsgiverens styringsrett.