1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Arbeidsreglement

Noen bedrifter er etter arbeidsmiljøloven pålagt å ha et arbeidsreglement.

Arbeidsreglementet skal utformes i tråd med de formelle kravene som arbeidsmiljøloven stiller.

Som lærling eller lærekandidat har du plikt til å følge reglementet på arbeidsplasen på lik linje med andre ansatte.