1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Prøvenemnder

Medlemmer til prøvenemnd blir foreslått av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Fylkeskommunen oppnevner medlemmene.

Prøvenemndene har ansvaret for å planlegge og gjennomføre fag- og svenneprøvene. Dette innebærer godkjenning av prøvesteder og vurdering av kandidatene som går opp til prøve.

Godkjente prøvenemndsmedlemmer finner skjema for honorering og reiseregning på it`s learning.

Kompetanse i faget

Fylkeskommunen skal innhente forslag til prøvenemndsmedlemmer fra partene i arbeidslivet. De som foreslås og oppnevnes til prøvenemndsmedlemmer, bør ha som minimumskrav ha formell fagutdanning, være aktiv i faget og ha allsidig praksis eller annen relevant utdanning. De må ha en kompetanse som gjør at de kan planlegge, tilrettelegge og vurdere en fag- eller svenneprøve.

Prøvestart og prøveslutt

Prøvenemnda skal være til stede ved prøvestart og prøveslutt.

Ved prøvestart skal nemnda levere oppgaven til kandidaten. Prøvenemnda har ansvaret for å utarbeide et grunnlag for vurdering av kandidatens arbeid med fag- eller svenneprøven. Hovedpunktene for dette skal gjøres kjent med ved oppstart av prøven.

Tilsyn

Prøvenemnda skal føre tilsyn under hele prøven og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av arbeidet. Det er ikke nødvendig at nemnda er samlet hver gang arbeidet blir vurdert i prøveperioden. Ved sluttvurderingen skal begge nemndsmedlemmene delta.

Ved sluttvurderingen kan nemnda stille oppklarende spørsmål for faglig avklaring.

Kurs til nye prøvenemnder

Alle nye nemndsmedlemmer skal gjennomføre to kurs.

  1. Grunnleggende kurs.
  2. Vurderingskurs

Fylkeskommunen organiserer også ulike samlinger for prøvenemnder.

Kursene blir arrangert når det er tatt opp nye nemnder.

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder

  • Honorar for leder per kandidat kr 1 853,-
  • Honorar for medlem per kandidat kr 1 386,-
  • Observatør på fag-/svenneprøver kr 600,-
  • Km og kostgodtgjørelse følger Statens satser.
  • Prøvenemndsmedlemmer som deltar på kurs som faller på fridag honoreres med kr 600,-.

Skjema for honorering og reiseregning ligger på it`s learning.

Kontakt

Gaber Rashed Moharem
Rådgiver

Honorar

Else Tofte