1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Fag- og svenneprøve

Fagprøven og svenneprøven er avslutningen av to år i skole og to år i bedrift for lærlinger. Praksiskandidater kan ta prøven på bakgrunn av lang og allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn ordinær læretid.

Fagprøven og svenneprøven skal som hovedregel gjennomføres ved slutten av læretiden og senest to måneder etter at læretiden er over. For praksiskandidater gjelder andre regler, les mer om praksiskandidater.

Hovedregel

Før du kan avlegge fagprøve eller svenneprøve må du som hovedregel ha bestått alle fag på vg1 og vg2 som fører fram til lærefaget ditt.

I særskilte lærefag innen utdanningsprogrammene for elektrofag og teknikk og industriell produksjon må du gå opp til en egen eksamen på vg3-nivå før fag- eller svenneprøven kan avlegges. Hvilke fag dette gjelder, framgår av læreplanene.

I forskriften til opplæringsloven er det fastsatt noen unntak fra kravet om bestått i inntil to fellesfag.

Prøvested

Prøven skal som hovedregel avlegges i bedriften hvor opplæringen har foregått. Prøven skal tilpasses virksomheten i bedriften. Prøvenemnda skal godkjenne prøvestedet. Fylkeskommunen kan i noen tilfeller bestemme at prøven skal avlegges et annet sted etter råd fra prøvenemnda.

Oppmelding til fagprøve og svenneprøve

Det er bedriften som er ansvarlig for å melde opp lærlingen til fag- eller svenneprøven. Bedriften skal gjøre dette når det er tre måneder igjen av læretiden.

Skjema for oppmelding til fag- eller svenneprøve for lærlinger.

Praksiskandidater må selv melde seg opp til fag- eller svenneprøven. Praksiskandidater må ha bestått en egen eksamen i faget før de kan melde seg opp.

Skjema for oppmelding til fag- eller svenneprøve for praksiskandidater.

Lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater som har behov for tilrettelegging under prøven, kan få lagt til rette for dette.

Skjema for søknad om særskilt tilrettelegging av fagprøve/svenneprøve og kompetanseprøve

Prøvens innhold

Det er prøvenemnda som utformer fag- eller svenneprøven. Lærebedriften kan komme med forslag til arbeidsoppgaver. Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves, og arbeidsoppgavene skal avspeile kravene til faglig kompetanse.

Oppgaven til fag- eller svenneprøven skal inneholde:

 1. planlegging av arbeidet og begrunnelse for de løsningene som er valgt.
 2. gjennomføring av et faglig arbeid
 3. vurdering av eget prøvearbeid
 4. dokumentasjon av eget prøvearbeid

Tidsrammer for prøven

Prøvens lengde framgår av læreplanen for faget. Tidsrammen varierer fra lærefag til lærefag. Denne tidsrammen kan ikke deles opp.

Hjelpemidler

Kandidaten skal under prøven kunne bruke de hjelpemidlene som han/hun har benyttet i læretiden.

Karakteren

Ved fag- og svenneprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått». Karakteren skal gi uttrykk for hvilken grad av måloppnåelse kandidaten har nådd. En objektiv og rettferdig vurdering krever at nemnda:

 • vurderer kompetansen i lys av kompetansemålene i læreplanen for faget. Vurderingsgrunnlaget skal være i tråd med læreplanen.
 • har utarbeidet et eget grunnlag for vurdering av kandidatens arbeid med fag- og svenneprøven. Vurderingsgrunnlaget skal gjøres kjent for kandidaten.
 • har skaffet seg tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kandidatens kompetanse. Det innebærer at den må innhente dokumentasjon fra alle vesentlige sider av prøven.
 • innhente dokumentasjon som kan være skriftlig eller innhentet ved observasjon, gjennom bilder, videopptak eller i samtale.
 • vurdere kandidatens kompetanse, det vil si evne til å lese en kompleks/sammensatt oppgave under prøven.

Ikke bestått

Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, kan du avlegge ny prøve. Lærebedriften skal medvirke til dette, men er ikke pliktig til å forlenge lærekontrakten fram til annengangsprøve. Dersom både du og bedriften er enige om det, kan læretiden forlenges ved frivillig avtale.

Klage

En lærling eller praksiskandidat som har fått karakteren ikke bestått, kan klage på prøven. Kandidaten kan klage på to grunnlag:

 1. Prøvenemndas faglige vurdering
 2. Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen.

Skjema for klage på ikke bestått fag- eller svennprøve

Dokumentasjon

Vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp, som gir studie- og/eller yrkeskompetanse.

Med yrkeskompetanse mener vi både bestått yrkeskompetanse i skole og bestått fagopplæring. 

Kompetansebevis utstedes for bestått fagprøve for praksiskandidater.

De kan få utstedt vitnemål hvis kravene i opplæringslova er oppfylt. 

Ved søknad til jobb/skole er vitnemål/kompetansebevis gyldig dokumentasjon på bestått fag/svenneprøve. 

Det kan utstede kompetansebevis etter behov på hvert nivå i opplæringen, uavhengig av om opplæringen er fullført og/eller bestått.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet