1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Opplæring i bedrift

Akershus trenger fagarbeidere. På disse sidene vil du finne all informasjonen du trenger hvis du ønsker å ta en yrkesutdannelse.

Opplæring i bedrift

En lærling er en arbeidstaker under utdanning. Å være lærling betyr at du får opplæring i et fag som leder fram til et bestemt yrke.

Les mer om hvordan du bli lærling

Akershus tilbyr også yrkesopplæring for de som ikke går for fullt fagbrev. Lærekandidatordningen bygger på lærlingeordningen, men lærekandidaten får en individuell lærekandidatplan som tar utgangspunkt i Vg3 læreplanene for bedrift.

Les mer om lærekandidatordningen

Lærebedrifter - en viktig ressurs

Lærlinger og lærekandidater er en viktig ressurs for arbeidslivet og en god måte å rekruttere fremtidige fagarbeidere. Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingen/lærekandidatens forutsetninger. Opplæringen skal også ta utgangspunkt i bedriftens produksjon.

Avdeling for videregående opplæring gir nødvendig veiledning og støtte til ledere av virksomheter og lærlinger gjennom hele læretiden. Vi hjelper din virksomhet til å bli en god lærebedrift.

Les mer om hvordan ditt firma kan bli lærebedrift

Kvalitetsplakaten

For å gi bedriftene en god oversikt over hva som kjennetegner god opplæring, har vi laget kvalitetsplakaten for opplæring i bedrift.

Les mer om kvalitetsplakaten.