1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Internasjonalisering innen videregående opplæring

Grunnopplæring i skoler og lærebedrifter skal ha en bred internasjonal og flerkulturell orientering. Dette fastslås blant annet i Stortingsmelding 14 «Internasjonalisering av utdanning».

Ifølge Akershus fylkeskommunes internasjonale strategi på området Ungdom og opplæring er målene blant annet å bidra til bedre læringsutbytte, sikre riktig kompetanse til et kunnskapsintensivt og internasjonalisert arbeidsliv, og bidra til god allmenndannelse og flerkulturell kompetanse.

Det er mye aktiviteter på det internasjonale området både ved de videregående skolene og innen fagopplæring.

Internasjonalisering ved de videregående skolene

Internasjonalisering innen fagopplæring