1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Organisering av fagskole i Akershus

I Akershus gjennomføres det fagskoleutdanninger av ulike tilbydere:

  • Private tilbydere uten offentlig støtte
  • Private tilbydere med offentlig støtte
  • Fylkeskommunale tilbydere med offentlig støtte 

For en samlet oversikt over godkjente fagskoletilbud i Akershus anbefales det å innhente informasjon på NOKUTs hjemmeside (fyll inn «Akershus» i frihetssøk).

Fagskolen Oslo Akershus ble etablert 01.08.2014, etter politiske vedtak høsten 2013 i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Oslo kommune er vertskommune i samarbeidet. Fagskolen Oslo Akershus har hovedsete på Kuben yrkesarena (Økern-Oslo), mens det er etablert en rekke tilbud regionalt i Akershus. Målet med samarbeidet er å styrke fagskolens status og faglighet i Oslo- og Akershus regionen, møte behovet for kompetanseheving for fagarbeidere og sikre effektiv drift av fagskoletilbud i begge fylker. Avtalen forutsetter drift og utvikling av desentraliserte opplæringstilbud i Akershus.

Akershus fylkeskommune har i tillegg en samarbeidsavtale med Fagskolen Innlandet om drift av fagskoleutdanninger i Akershus innen landbruk samt transport og logistikk.