1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fagskole

Fagskole er en tertiærutdanning, det vil si at utdanningen bygger på videregående opplæring og er en parallell til høgskole og universitet.

Fagskole omtales som bransjenes utdanning og kjennetegnes ved å være yrkesrettede. I Akershus finner du fagskoletilbud innen både helse- og oppvekstfag, tekniske fag og landbruksfag. Søknadsfristen er 15. april.

Yrkesrettet utdanning

Fagskoleutdanningene er yrkesrettede, noe som innebærer at opplæringen er tett knyttet til aktuelt praksisfelt og at utdanningen skal kunne tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Utdanningene har en varighet på mellom ½ og 2 studieår.

Spesielt om fagskoleutdanning i helsefag

Fylkeskommunene har ansvar for forvaltning av tilskuddsmidler til fagskoleutdanninger innen helsefag. Tilskuddet skal dekke utgifter til utdanningsaktivitet som retter seg mot å heve kompetansen på sentrale fagområder som omfattes av ordningen med følgende hovedmål:
- Heve kompetansen på sentrale fagområder i den kommunale omsorgssektoren 
- Tilby personell en karrierevei 
- Sikre utdanningstilbud over hele landet gjennom å ivareta både lokale, regionale og nasjonale fagskoletilbud 

Akershus fylkeskommune har utlyst tilskuddsmidler for perioden 2017-2018. Fagskoletilbydere innen helsefag, både fylkeskommunale og private tilbydere, kan søke midler. Søknadsfrist er 1.mars 2017. Les mer om tilskuddsordningen her.

Opptakskrav

Inntaksgrunnlaget for fagskole er som hovedregel fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev evt. autorisasjon fra relevant utdanningsprogram. Det kan gjøres inntak til fagskole på bakgrunn av realkompetansevurdering. For enkelte fagskoleutdanninger er inntaksgrunnlaget fullført videregående opplæring med studiekompetanse. 

Godkjente fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse.

Les mer om organisering av fagskoleutdanning i Akershus

Fagskoletilbydere med fylkeskommunalt tilskudd i Akershus

 

Kontakt

Knut Ole Rosted
Spesialrådgiver