1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Fagskole

Fagskole er en tertiærutdanning, det vil si at utdanningen bygger på videregående opplæring og er en parallell til høgskole og universitet.

Fagskole omtales som bransjenes utdanning og kjennetegnes ved å være yrkesrettede. I Akershus finner du fagskoletilbud innen både helse- og oppvekstfag, tekniske fag og landbruksfag. Søknadsfristen er 15. april.

Yrkesrettet utdanning

Fagskoleutdanningene er yrkesrettede, noe som innebærer at opplæringen er tett knyttet til aktuelt praksisfelt og at utdanningen skal kunne tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Utdanningene har en varighet på mellom ½ og 2 studieår.

Spesielt om fagskoleutdanning i helsefag

Fylkeskommunene har ansvar for forvaltning av tilskuddsmidler til fagskoleutdanninger innen helsefag. Tilskuddet skal dekke utgifter til utdanningsaktivitet som retter seg mot å heve kompetansen på sentrale fagområder som omfattes av ordningen med følgende hovedmål:

  • Heve kompetansen på sentrale fagområder i den kommunale omsorgssektoren 
  • Tilby personell en karrierevei 
  • Sikre utdanningstilbud over hele landet gjennom å ivareta både lokale, regionale og nasjonale fagskoletilbud 

Akershus fylkeskommune har utlyst tilskuddsmidler for perioden 2017-2018. Fagskoletilbydere innen helsefag, både fylkeskommunale og private tilbydere, kan søke midler. Søknadsfrist er 1.mars 2017. Les mer om tilskuddsordningen her.

Opptakskrav

Inntaksgrunnlaget for fagskole er som hovedregel fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev evt. autorisasjon fra relevant utdanningsprogram. Det kan gjøres inntak til fagskole på bakgrunn av realkompetansevurdering. For enkelte fagskoleutdanninger er inntaksgrunnlaget fullført videregående opplæring med studiekompetanse. 

Godkjente fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse.

Les mer om organisering av fagskoleutdanning i Akershus

Fagskoletilbydere med fylkeskommunalt tilskudd i Akershus

 

Skoler i Akershus

Bjørkelangen videregående skole: Demens og alderspsykiatri

Strømmen videregående skole: Helse, aldring og aktiv omsorg, Oppvekstfag, Barn med særskilte behov

Rud videregående skole: Demens og alderspsykiatri, Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med funksjonshemming

Andre tilbydere

Folkeuniversitetet Øst: Barsel- og barnepleie, Eldreomsorg, Kreftomsorg, Psykisk helsearbeid, Rehabilitering

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse:  Demens og alderspsykiatri, Utviklingshemming og aldring

NKI Nettstudier: Psykisk helsearbeid, Demens og alderspsykiatri, Helse, aldring og aktiv omsorg, Kreftomsorg og lindrende pleie

Høgskolen Christiania: Psykisk helsearbeid, Helse og aldring, Aktiv omsorg

eCademy: Helsekoordinator, helseadministrasjonssekretær

[-]

Skole i Akershus

Rud videregående skole: Verkstedsledelse

Jessheim videregående skole: Transport og logistikk

 

[-]

Skole i Akershus

 Hvam videregående skole: Planteproduksjon og driftsledelse, Natur- og kulturbasert entreprenørskap

 

 

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet