1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Fagskole

Fagskole omtales som bransjenes utdanning og kjennetegnes ved å være yrkesrettede. I Akershus finner du fagskoletilbud innen både helse- og oppvekstfag, tekniske fag og landbruksfag. Søknadsfristen er 15. april.

Fagskole er en tertiærutdanning, det vil si at utdanningen bygger på videregående opplæring og er en parallell til høgskole og universitet.

Yrkesrettet utdanning

Fagskoleutdanningene er yrkesrettede, noe som innebærer at opplæringen er tett knyttet til aktuelt praksisfelt og at utdanningen skal kunne tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Utdanningene har en varighet på mellom ½ og 2 studieår.

Opptakskrav

Inntaksgrunnlaget for fagskole er som hovedregel fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev evt. autorisasjon fra relevant utdanningsprogram. Det kan gjøres inntak til fagskole på bakgrunn av realkompetansevurdering. For enkelte fagskoleutdanninger er inntaksgrunnlaget fullført videregående opplæring med studiekompetanse. 

Godkjente fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse.

Les mer om organisering av fagskoleutdanning i Akershus

Fagskoletilbydere med fylkeskommunalt tilskudd i Akershus

 

Kontakt

Knut Ole Rosted
Spesialrådgiver