1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Akershus

Ombudet skal ut ifra opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven, sikre elever, lærlinger og lærekandidater mot urettferdig behandling. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov.

Ombudet består av to uavhengige stillinger, uten tilknytting til de andre avdelingene eller skolene. Det er fylkestinget som ansetter ombudet.

Ansvarsområde

Ombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger og lærekandidater som er i gang med videregående opplæring i Akershus.

Det betyr blant annet:

  • kurse elevråd, elevrådsstyret og andre elever
  • gi råd og veiledning i enkeltsaker
  • ha en tydelig rolle i arbeidet mot mobbing og annen uønsket adferd i skolen
  • ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler
  • ta opp større og prinsipielle saker med politikere og administrasjonen Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, lærekandidater, foresatte, skoleansatte, lærlingeansvarlig osv.)

 Les også

Utsatt for mobbing eller annen uønsket adferd?

Som elev har du rett på et godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme elevenes helse, trivsel og lærling. Du finner reglene i opplæringsloven. Skolen og skoleeier har plikt til å oppfylle kravene i loven.

Du kan kontakte ombudet når du trenger råd og veiledning om hvordan du kan ta opp saken med skolen. Ombudet kan også informere om rettighetene som følger av loven. Ombudet går først inn i en enkeltsak når skolen har fått muligheten til å prøve å rette opp forholdene.

Taushetsplikt

Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke. Du kan kontakte ombudet for å diskutere alt som har med skolehverdagen din å gjøre – helt uforpliktende.

Se også

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet