1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Bistand til elever

Elevombudet skal bistå elever i saker om rettigheter, plikter, skolemiljøet og elevmedvirking. Ombudet kan også bistå i enkeltsaker.

Elever har rettigheter og plikter

Når du som elev søker og deretter får en skoleplass i Akershus, godtar du samtidig pliktene i ordensreglementet. Derfor er det viktig at du som elev nøye leser igjennom reglementet. Samtidig forplikter skolen seg til å oppfylle din rett som elev til opplæring i samsvar med de lovene og reglene som gjelder.

Du har rett til å være med og bestemme

Som elev har du både rett og plikt til å være med og bestemme hvordan din egen opplæring skal være og hvordan opplæringen skal vurderes. Dette kan variere fra skole til skole og fra lærer til lærer, men det viktige er at du som elev føler deg inkludert i prosessen. Det er viktig at du som elev tar ditt ansvar for dette og også for et godt samarbeid med læreren om din egenvurdering i faget.

Har du et problem?

Om du som elev er misfornøyd med forhold på skolen, oppfordrer ombudet og fylkeskommunen deg til å forsøke å løse problemet på lavest mulig nivå.

Hvis du for eksempel mener at læreren din ikke gir deg opplæring som er tilpasset deg, bør du prøve å snakke med læreren. Hvis du ikke føler at læreren lytter, kan du diskutere saken med din kontaktlærer eller avdelingslederen for faget ved skolen. I siste instans kan du ta opp saken med skolens ledelse.

Først etter at du prøvd å snakke med disse personene kan ombudet gå inn i saken og hjelpe deg.

Kontakt elev- og lærlingombudet

Andreas Nilsson
Elev- og lærlingombud