1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Elev- og lærlingombudet i Akershus

Elev- og lærlingombudet skal ut ifra opplæringsloven og opplæringsforskriften sikre elever og lærlinger mot urettferdig behandling. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov.

Andreas Nilsson er ombud for elever og lærlinger i videregående opplæring i Akershus. Ombudet har en uavhengig stilling i fylkeskommunen, uten tilknytning til de andre avdelingene eller skolene. Det er fylkestinget som ansetter ombudet.

Ansvarsområde

Elevombudet skal ivareta interessene til elever og lærlinger som er i gang med videregående opplæring i Akershus. Det betyr blant annet:

  • Kurse elevråd og andre elever
  • Gi råd og veiledning til elever og lærlinger i enkeltsaker
  • Ta opp større og prinsippielle saker med politikerne og administrasjonen
  • Ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler

Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, foresatte, skoleansatte, lærlingansvarlige osv.).

Les mer om hvordan ombudet kan bistå elever og lærlinger.

Taushetsplikt

Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke. Du kan kontakte ombudet for å diskutere alt som har med skolehverdagen din å gjøre - helt uforpliktende.

Kontakt elev- og lærlingombudet

Andreas Nilsson
Elev- og lærlingombud