1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Hospiteringsordningen

Hospiteringsordningen er et tilbud til instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere for å kunne hospitere i en bedrift eller i skole. Dette er et ledd i satsningen på å gjøre yrkesopplæringen enda bedre.

Utdanningsdirektoratet inviterer fylkeskommunene til å være med i videreføringen av hospiteringsordningen i perioden 2013-2015. Akerhus var med i det første prosjektet som ble avsluttet i desember 2012.

Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole, mens yrkesfaglærere kan hospitere i en bedrift. Oppholdet må vare i minst fem dager. I det første hospiteringsprosjektet ble det i Akershus arrangert hospitering innen bygg- og anleggsteknikk.   

 Foto: iStockphoto
Foto: iStockphoto

Positive erfaringer

Ordningen har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne som har deltatt, og Utdanningsdirektoratet velger å videreføre ordningen i perioden 2013-2015.

Skolene kan velge mellom tre modeller:

  1. Lærer ut på hospitering i bedrift, med en tidsramme på 5-10 dager
  2. Instruktører/ faglig leder inn i skole, med en tidsramme 5-10 dager
  3. Hospitering mellom skoler, med en tidsramme på 5-10 dager

Hospitering for fellesfaglærere

I arbeidet med å yrkesrette fellesfagene har Akershus fylkeskommune også tildelt midler til skolene for å gjennomføre hospitering for fellesfaglærerne. Alle fellesfaglærere kan delta.

Dette er en forsøksordning for å gjøre opplæringen mer relevant for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Hospiteringen skal skje i samspill med programfaglærerne ved skolen og hvis mulig sammen med instruktør og faglig leder i bedrift.

Fellesfaglærerne som hospiterer vil bli knyttet til FYR-prosjektet og de fire knutepunktskolene. Det er ønskelig at de bidrar i arbeidet med å lage undervisningsopplegg og bransjebeskrivelser i fagene de hospiterer i.

kontakt

Trond Pettersen
Rådgiver