1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Kompetanseutvikling

Akershus fylkeskommune satser betydelig på egne kompetansehevingstiltak, og har blant annet skolert ca. 2000 lærere i metodikk knyttet til de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og regning. Tilbakemeldingene på tilbudene som gis er gjennomgående svært gode.

“Mellomlederopplæringen har vært bra og veldig etterlengtet. Jeg er fornøyd!”

— Deltaker på mellomlederopplæringen

 Foto: iStockphoto
Foto: iStockphoto

Kompetanseutvikling i regi av skoleeier er et viktig og målrettet virkemiddel i profesjonaliseringen av Den gode akershusskolen. Forskning viser at kompetanseutvikling har størst effekt når den er praksisnær, dvs. har høy og umiddelbar overføringsverdi til det pedagogiske arbeidet som utøves i leder- og lærerrollen. Arenaer for læring og kollektive refleksjoner på arbeidsplassen er også en nøkkel til profesjonalisering.

Kompetanseutvikling i regi av Akershus fylkeskommune som skoleeier omfatter lærere, rådgivere, instruktører, prøvenemndsmedlemmer og skole- og virksomhetsledere.

“Virkelig gode forelesere. Praktisk og engasjerende. Gir meg lyst til å prøve ut nye ting i klassen.”

— Deltaker på kurs i metodikk i grunnleggende lese- og skriveferdigheter

Pågående kompetansehevingstiltak er:

 • Kompetanseutvikling av alle mellomledere med et pedagogisk oppfølgingsansvar. Dette omfatter om lag 280 personer. Opplæringen skjer i samarbeid med ekstern tilbyder. Det legges vekt på pedagogisk ledelse, hvor hovedtemaer er etablering av læringsfellesskap ved skolene, og hvordan mellomlederne skal bli gode til å veilede lærerne til å forbedre sin undervisningspraksis. Etterutdanningen startet opp høsten 2013 og fullføres våren 2015. Det planlegges også oppfølgingsløp.
 • Kurs i grunnleggende ferdigheter og læringsledelse for lærere i både grunnskolen og videregående skole.
 • Videreutdanning av lærere gjennom Kompetanse for kvalitet. Yrkesfaglærere prioriteres, i overensstemmelse med statsbudsjettet for 2015.
 • Skolebasert kompetanseutvikling, hvor enkeltskoler/samarbeidende skoler er involvert i diverse prosjekter hvor eksterne forskningsmiljøer bidrar med prosesstøtte.
 • FYR-skolering 
 • Hospitering
 • Fagnettverk
 • Veiledning av nye lærere (Mentorordningen)

Kontakt

Per-Arne Brunvoll
spesialrådgiverHans-Olav Gammelsrud