1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Den gode akershusopplæringen

Elever, lærlinger og lærekandidater i Akershus skal daglig oppleve en opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig og bli møtt med høye forventninger.

  • Skolekonkurranser gir elevene god og realistisk jobbtrening, samtidig som det er en underholdende undervisningsform som bidrar til å høyne yrkesfagenes status.
    Skolekonkurranser gir elevene god og realistisk jobbtrening, samtidig som det er en underholdende undervisningsform som bidrar til å høyne yrkesfagenes status. Foto: Sturti/iStockphoto
  • Foto: iStockphoto
  • Foto: iStockphoto

Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier innen videregående opplæring med over 23 000 elever, 2500 lærlinger og nær 4000 ansatte. Vår posisjon forplikter oss til å være nasjonalt ledende innenfor videregående opplæring.

Strategiske mål for opplæring

Opplæringen i Akershus fylkeskommune har tre strategiske hovedmål:

• Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift
• Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer
• Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser

Les mer om målene i Plan for videregående opplæring.

Høy gjennomføringsgrad

Skoleåret 2013-14 fullførte og bestod 83,5 prosent av elevene og lærlingene i Akershus. Dette er betydelig over landssnittet. Vi er gode, men kan og ønsker å bli bedre. Fremdeles er det for mange elever som av ulike grunner ikke fullfører og består.

Satsinger

Gjennom satsingene på Den gode akershusskolen og Yrkesfagløftet skal Akershus fylkeskommune styrke arbeidet med å gi elever, lærlinger og lærekandidater en kompetanse for framtiden.

Nyheter

Historisk læreplassgarantiavtale i Akershus er signert

Publisert 08.01.2016 kl.13:08 / Sist endret: 11.01.2017 kl.13:57

En historisk samarbeidsavtale i Akershus gir læreplassgaranti for bygg- og anleggselever som er kvalifiserte til læreplass. Fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune, John Arve Eide, kaller avtalen «en milepæl innen yrkesfagopplæringen».

Framtidens skolestruktur til politisk behandling

Publisert 16.12.2015 kl.10:08 / Sist endret: 13.01.2016 kl.14:00

Fylkesrådmannen har i dag oversendt saken «Framtidens skolestruktur mot 2030 - fase 2» til politisk behandling. Saken omfatter forslag til en framtidig ny struktur for de videregående skolene i Akershus.

4. skoleringsdag i FYR: Berikende erfaringsdeling

Publisert 05.05.2015 kl.16:36 / Sist endret: 12.06.2015 kl.11:11

FYR-prosjektet har som hovedformål at opplæringen i fellesfagene blir yrkesrettet og relevant, slik at elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i større grad fullfører og består videregående opplæring.

Avslutning av mellomlederopplæringen og videre oppfølging

Publisert 05.03.2015 kl.16:34 / Sist endret: 11.06.2015 kl.09:32

Tirsdag 4. mars ble den 9. og avsluttende samlingen i opplæring i pedagogisk ledelse for mellomledere i akershusskolen avviklet på Ullevaal Business Class. Akershus fylkeskommune vil ha tett dialog med skolene om videre oppfølging og lokale kompetansebehov.

Digital avslutning på kursrekkene i grunnleggende regneferdigheter og læringsledelse

Publisert 05.03.2015 kl.16:33 / Sist endret: 15.05.2015 kl.16:45

Torsdag 26. februar ble siste kursdagen i grunnleggende regneferdigheter og læringsledelse avviklet på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Tematikken var spisset inn mot pedagogisk bruk av IKT i regning og matematikkfaget.

Kontakt

John Arve Eide

Fylkesdirektør for videregående opplæring