1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Opplæring  

Nyheter

Fornøyde med årets samarbeid. F.v.: Ås-lærer Endre Grøtvik, overingeniør ved NMBU Kristian Omberg, Ås-lærer Rune Stensrud, doktorgradsstipendiat ved NMBU, Lars Grimstad, NMBU-student Erling Bjurbeck og Ås-lærer Øyvind Hansen.

Lovord og utmerkelser ventet elever ved …

Kalender

15
august

Koordineringsutvalget er et forum for …

Prosjekter

Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert …

Fornøyde med årets samarbeid. F.v.: Ås-lærer Endre Grøtvik, overingeniør ved NMBU Kristian Omberg, Ås-lærer Rune Stensrud, doktorgradsstipendiat ved NMBU, Lars Grimstad, NMBU-student Erling Bjurbeck og Ås-lærer Øyvind Hansen.

Hyller vellykket samarbeid mellom universitet og skole

23.06.2016

Lovord og utmerkelser ventet elever ved avdeling for teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Ås videregående skole siste skoledag. Med deres hjelp har NMBU nå realisert et prosjekt som kan sette standarden for fremtidens landbruksteknologi i Europa.

Les hele artikkelen
Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Skole på byggeplass fortsetter

21.06.2016

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert prosjektet Skole på byggeplass. Opplæringstilbudet har hatt gode resultater, og det er nå inngått ny avtale med Veidekke om to nye skoleår.

Les hele artikkelen

Nytt nettsted i arbeidet mot mobbing

16.06.2016

Utdanningsdirektoratet har lansert nettstedet nullmobbing.no, som skal være en ressurs i arbeidet med å håndtere og motvirke mobbing.

Les hele artikkelen
 1. 15 august

  Møte i koordineringsutvalget

  Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av saksbehandling og gjennomføring av møter i øvrige …

 2. 16 august

  Regionalt planforum

  Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging.

 3. 16 august

  Møte i klagenemnda

  Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og …

Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Skole på byggeplass fortsetter

21.06.2016

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert prosjektet Skole på byggeplass. Opplæringstilbudet har hatt gode resultater, og det er nå inngått ny avtale med Veidekke om to nye skoleår.

Les hele artikkelen
Mailand videregående skole.

Skolestruktur frem mot 2030

11.06.2015

Det er behov for drøyt 4000 nye elevplasser i videregående opplæring fram mot 2027. Akershus fylkeskommune utarbeider en plan for utbygging av flere elevplasser i Akershus. Planen inneholder også en fremtidig skolestruktur ved alle de videregående skolene i Akershus.

Les hele artikkelen

Den gode Akershusskolen

14.08.2014

Den gode Akershusskolen har som hovedmål å forbedre elevenes kompetanse gjennom en profesjonalisering av alle ledd i Akershusskolen.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

John Arve Eide

Fylkesdirektør for videregående opplæring