1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Opplæring  

Nyheter

En av de mange innslagene fra eleven på musikk, dans og drama.

Tilbygget på Ski videregående skole …

Kalender

24
oktober

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste …

Prosjekter

Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert …

En av de mange innslagene fra eleven på musikk, dans og drama.

Nybygg på Ski videregående skole åpnet

21.10.2016

Tilbygget på Ski videregående skole ble offisielt åpnet onsdag 19. oktober. Fylkesvaraordfører Lars Salvesen klippet snora og gratulerte elever og ansatte med nytt auditorium og ny kantine.

Les hele artikkelen

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan

19.10.2016

Fylkesrådmannen la 19. oktober frem forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Samtidig ble det også lagt fram forslag til handlingsprogram for samferdsel.

Les hele artikkelen

Elever i videregående skole i Follo som til vanlig reiser med tog

07.10.2016

Som følge av streiken i NSB, har Akershus fylkeskommune bedt Ruter sette opp alternativ transport for skoleelever der slik skyss kan bli berørt av innstilte tog fra mandag 10. oktober.

Les hele artikkelen
 1. 24 oktober

  Møte i fylkestinget

  Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens …
 2. 25 oktober

  Møte i klagenemnda

  Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.
 3. 28 oktober

  Møte i koordineringsutvalget

  Koordineringsutvalget er et forum for informasjonsutveksling og dialog i forbindelse av saksbehandling og gjennomføring av møter i øvrige utvalg.
Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Skole på byggeplass fortsetter

21.06.2016

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert prosjektet Skole på byggeplass. Opplæringstilbudet har hatt gode resultater, og det er nå inngått ny avtale med Veidekke om to nye skoleår.

Les hele artikkelen
Mailand videregående skole.

Skolestruktur frem mot 2030

11.06.2015

Det er behov for drøyt 4000 nye elevplasser i videregående opplæring fram mot 2027. Akershus fylkeskommune utarbeider en plan for utbygging av flere elevplasser i Akershus. Planen inneholder også en fremtidig skolestruktur ved alle de videregående skolene i Akershus.

Les hele artikkelen

Den gode Akershusskolen

14.08.2014

Den gode Akershusskolen har som hovedmål å forbedre elevenes kompetanse gjennom en profesjonalisering av alle ledd i Akershusskolen.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

John Arve Eide

Fylkesdirektør for videregående opplæring