1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Opplæring  

Nyheter

Fylkeskommunen har i dag sendt ut en SMS om …

Kalender

25
april

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse …

Prosjekter

Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert …

Feil i utsending av SMS om elev-pc

24.04.2017

Fylkeskommunen har i dag sendt ut en SMS om frist for bestilling av elev-PC. Dessverre har det vært en feil med utsendingen ved at den har gått ut mange ganger, også til mottakere som ikke skal ha den. Vi beklager dette!

Les hele artikkelen
Faglærer Ove Østerud i aksjon ved ambolten.

Lærte å smi

07.04.2017

Siste helg i mars var Ås videregående skole vertskap for kurs i smiing for faglærere og ressurspersoner på programområdet Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Les hele artikkelen
Leder av fagskolegruppa Knut Ole Rosted fra Akershus fylkeskommune og Emily Geale fra Vestfold fylkeskommune som sammen ledet nettverksmøtet 23. mars.

Fagskole - utdanning av fagfolk for framtiden

27.03.2017

Kvalitetsutvikling av fagskolene stod på dagsorden da representanter fra 11 skoler på Østlandet hadde sitt nettverksmøte 23. mars. Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» som skal behandles i Stortinget 2. mai, legger opp til en styrking av fagskolene.

Les hele artikkelen
 1. 25 april

  Møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

  Hovedutvalg for utdanning og kompetanse arbeider med saker som gjelder forvaltning av videregående utdanning, fagopplæring, forskning og …
 2. 25 april

  Møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

  Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse forvalter fylkeskommunens regionale utviklingsrolle gjennom samarbeid med eksterne aktører innen …
 3. 25 april

  Møte i kontrollutvalget

  Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med fylkeskommunens forvaltning.
Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Skole på byggeplass fortsetter

21.06.2016

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert prosjektet Skole på byggeplass. Opplæringstilbudet har hatt gode resultater, og det er nå inngått ny avtale med Veidekke om to nye skoleår.

Les hele artikkelen
Mailand videregående skole.

Skolestruktur frem mot 2030

11.06.2015

Det er behov for drøyt 4000 nye elevplasser i videregående opplæring fram mot 2027. Akershus fylkeskommune utarbeider en plan for utbygging av flere elevplasser i Akershus. Planen inneholder også en fremtidig skolestruktur ved alle de videregående skolene i Akershus.

Les hele artikkelen

Den gode Akershusskolen

14.08.2014

Den gode Akershusskolen har som hovedmål å forbedre elevenes kompetanse gjennom en profesjonalisering av alle ledd i Akershusskolen.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

John Arve Eide

Fylkesdirektør for videregående opplæring