1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Opplæring  

Nyheter

Akershus er det fylket i landet som har …

Kalender

23
januar

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å …

Prosjekter

Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert …

Akershus får mest støtte til mobilitetsopphold for lærere

05.01.2017

Akershus er det fylket i landet som har fått innvilget mest støtte til mobilitetsopphold for lærere de siste to årene. Totalt 81 akershuslærere har gjennomført eller planlegger studieopphold i Europa gjennom ordningen mellom 2015 og 2018.

Les hele artikkelen

Tilstandsrapport for videregående opplæring

21.12.2016

Akershuskolen forsetter å fremvise gode resultater. Det viser tilstandsrapporten for den videregående opplæringen i fylket.

Les hele artikkelen
Asker kommune er positive til tiltak for å bedre forholdene for lærlinger i kommunen. F.v.: Lene Jamvold, opplæringskonsulent HR, Tale Børsting Saltnes, HR-rådgiver, Lene Conradi, ordfører, og Torill Næss Rian, opplæringskonsult HR og lærlingansvarlig.

Arrangerer kommunedugnad for flere læreplasser

20.12.2016

Åtte kommunebesøk har blitt gjennomført, 14 gjenstår. I løpet av skoleåret skal alle fylkets 22 kommuner engasjeres i en felles dugnad om å skaffe flere læreplasser i Akershus.

Les hele artikkelen
 1. 23 januar

  Møte i fylkesutvalget

  Fylkesutvalget har som hovedoppgave å behandle økonomi- og plansaker. I tillegg forbereder fylkesutvalget saker for behandling i fylkestinget.
 2. 24 januar

  Møte i klagenemnda

  Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen. Typiske saker er f.eks. inntak til videregående skole, skoleskyss og TT-transport.
 3. 26 januar

  Møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg

  Trafikksikkerhetsutvalget er et arbeidsutvalg under hovedutvalg for samferdsel. Utvalgets ansvar og myndighet følger av vegtrafikklovens § 40a: …
Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Skole på byggeplass fortsetter

21.06.2016

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert prosjektet Skole på byggeplass. Opplæringstilbudet har hatt gode resultater, og det er nå inngått ny avtale med Veidekke om to nye skoleår.

Les hele artikkelen
Mailand videregående skole.

Skolestruktur frem mot 2030

11.06.2015

Det er behov for drøyt 4000 nye elevplasser i videregående opplæring fram mot 2027. Akershus fylkeskommune utarbeider en plan for utbygging av flere elevplasser i Akershus. Planen inneholder også en fremtidig skolestruktur ved alle de videregående skolene i Akershus.

Les hele artikkelen

Den gode Akershusskolen

14.08.2014

Den gode Akershusskolen har som hovedmål å forbedre elevenes kompetanse gjennom en profesjonalisering av alle ledd i Akershusskolen.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

John Arve Eide

Fylkesdirektør for videregående opplæring