1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Opplæring  

Nyheter

Jan Martin Medhaug var meget glad for at han fikk fortsette som rektor ved Follo folkehøgskole.

Jan Martin Medhaug fortsetter som rektor ved …

Kalender

29
mai

Eldrerådet er et rådgivende organ …

Prosjekter

Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert …

Jan Martin Medhaug var meget glad for at han fikk fortsette som rektor ved Follo folkehøgskole.

Fortsetter som rektor i seks nye år

26.05.2017

Jan Martin Medhaug fortsetter som rektor ved Follo folkehøgskole

Les hele artikkelen
På Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) ble årets 
Gulleplepris tildelt Barbara Zielonka, lærer ved Nannestad vgs.

Gullepleprisen gikk til lærer fra Nannestad vgs

12.05.2017

Barbara Anna Zielonka, engelsk-lærer ved Nannestad vgs, mottok Gullepleprisen 2017 for sitt arbeide med IKT i skolen.

Les hele artikkelen
Årsrapport 2016.

Akershus med gode resultater i 2016

08.05.2017

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016.

Les hele artikkelen
 1. 29 mai

  Møte i eldrerådet

  Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha alle saker fra fylkesrådmannen som berører eldre og eldres …
 2. 29 mai

  Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, alt med tanke på å …
 3. 29 mai

  Møte i yrkesopplæringsnemnda

  Yrkesopplæringsnemndas oppgaver er bl.a å formidle elever til lærebedrifter og føre tilsyn med fagopplæringen. Nemnda har …
Skole på byggeplass: I oktober til desember støpte klassen en full kjeller på et forsamlingshus, etter først å ha løftet bort huset i oktober, for så å heise det tilbake på ny grunnmur.

Skole på byggeplass fortsetter

21.06.2016

Fra 2012 har Akershus fylkeskommune finansiert prosjektet Skole på byggeplass. Opplæringstilbudet har hatt gode resultater, og det er nå inngått ny avtale med Veidekke om to nye skoleår.

Les hele artikkelen
Mailand videregående skole.

Skolestruktur frem mot 2030

11.06.2015

Det er behov for drøyt 4000 nye elevplasser i videregående opplæring fram mot 2027. Akershus fylkeskommune utarbeider en plan for utbygging av flere elevplasser i Akershus. Planen inneholder også en fremtidig skolestruktur ved alle de videregående skolene i Akershus.

Les hele artikkelen

Den gode Akershusskolen

14.08.2014

Den gode Akershusskolen har som hovedmål å forbedre elevenes kompetanse gjennom en profesjonalisering av alle ledd i Akershusskolen.

Les hele artikkelen

Fylkesdirektør

John Arve Eide

Fylkesdirektør for videregående opplæring